Caritas Cehia anunță concurs pentru contractarea unei echipe de experți sau o entitate pentru evaluarea serviciilor de îngrijire la domiciliuCaritas Cehia anunță concurs pentru contractarea unei echipe de experți sau o entitate pentru evaluarea serviciilor de îngrijire la domiciliu

 

Organizația

Caritas Cehia

Tipul Contractului

Prestare servicii

Locație

Chișinău, Republica Moldova

Termenul limită de aplicare:

2 iunie 2023

Proiectul de referință:

Caritas Cehia - „Tehnologii pentru viitor  - telemedicina în îngrijiri la domiciliu în Republica Moldova” 

Durata contractului

iunie 2023 – septembrie 2023

Zile de lucru

25 zile în total pentru prezenții termeni

Limba de lucru

Româna

 CONTEXT ORGANIZAȚIONAL

Caritas Cehia este o organizație non-profit cu sediul la Praga care implementează proiecte de ajutor umanitar și cooperare pentru dezvoltare în 15 țări din întreaga lume (Europa, Asia, Orientul Mijlociu și Africa). Lucrăm în Moldova din 2004. De-a lungul anilor, am implementat 32 de proiecte de cooperare pentru dezvoltare în domeniul îngrijirilor la domiciliu și cel social, dezvoltarea afacerilor mici, capacitarea societății civile, agricultură și incluziune. În 2017, am fost înregistrați în Moldova prin partenerul nostru exclusiv - AO Pro-Development - și am început să implementăm proiecte direct prin intermediul unei echipe locale.

În prezent, implementăm:

proiecte de cooperare pentru dezvoltare  și

proiecte de ajutor umanitar 

Obiectivele noastre strategice sunt concentrate pe următoarele sectoare de intervenție prioritare: capacitarea societății civile, dezvoltarea socială incluzivă, suport în asistența medicală primară, asistența socială, inovare și managementul apei/deșeurilor.

Mai multe informații despre activitatea Caritas Cehia în Moldova pot fi găsite pe:

 

INFORMAȚIE GENERALĂ DESPRE PROIECT

Caritas Cehia în parteneriat cu A.O. Homecare implementează proiectul „Tehnologii pentru viitor  - telemedicina în îngrijiri la domiciliu în Republica Moldova” finanțat de Agenția Cehă de Dezvoltare. Obiectivul specific al proiectului propus este de a sprijini și îmbunătăți funcționarea serviciilor de teleconsultații existente (platformă electronică) în sectorul îngrijirii la domiciliu prin dezvoltarea și/sau modificarea cadrului normativ (concept / standarde minime de calitate/ criterii de acreditare/contractare, metodologie de estimare a costurilor).

În acest scop, Caritas Cehia anunță concurs pentru selectarea unei echipe de experți sau o entitate, cu formare/specializare în domeniile: sănătate sau asistență medicală primară, economie sau experiență în analiza și estimarea costurilor și/sau socio-uman sau experiență în realizarea evaluărilor cantitative și calitative.

 

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE RAPORTULUI DE EVALUARE/ SARCINI ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE

 1. Elaborarea costului unei vizite (teleconsultație) de îngrijire la domiciliu, prestate prin intermediul platformei electronice, care cuprinde:
  • sesiuni de discuții cu prestatorii de servicii,
  • aprecierea componentelor costului,
  • aprecierea personalului implicat în funcție de tipul teleconsultației,
  • analiza costurilor efective și planificate ale prestatorilor de servicii de îngrijire la domiciliu) și alte cheltuieli;
 2. Elaborarea recomandărilor privind prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu prin intermediul platformei Telemedicină, care va cuprinde:
  • descrierea rolului echipei multidisciplinare și componența (personalul implicat) acesteia în funcție de teleconsultație (sănătate, psihologică, socială) și tipul acesteia primare sau secundare,
  • periodicitatea prestării teleconsultațiilor (când și cât de des), precum și cum ar trebui furnizate acestea,
  • recomandări privind pregătirea și desfășurarea teleconsultațiilor.

 Sarcini și activități specifice:

Evaluarea va fi realizată în baza cercetării cantitative și cercetării calitative.

 • Analiza cantitativă va fi realizată în baza chestionarelor și actelor interne de funcționare.
 • Analiza calitativă va cuprinde: 8 interviuri cu prestatorii de servicii de îngrijire la domiciliu și 18 interviuri cu personalul implicat în prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu prin intermediul Telemedicinei (6 medici, 7 asistente medicale, 2 psihologi, 3 lucrători sociali/îngrijitori la domiciliu).

Metodologia de evaluare și instrumentele aplicate vor fi coordonate cu expertul din Republica Cehă în domeniul aplicării teleconsultațiilor/telemedicinei în prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, echipa Caritas Cehia, echipa Asociației Obștești „Homecare”.

 

DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR ȘI PRODUSELE CE VOR FI FURNIZATE

Durata contractului pentru prestarea serviciilor menționate în acești termeni de referință este de max. 4 luni.

 

LIVRABILE, TERMEN DE EXECUȚIE, PLATA PENTRU SERVICII

Nr.

Produsul ce va fi furnizat

Nr. de zile alocate

1.

Metodologia de evaluare și instrumentele

2       zile

2.

Planul desfășurării activității în teritoriu

0,5 zile

3.

Efectuarea analizei cantitative și calitative în teren

12 zile

4.

Elaborarea raportului narativ pentru evaluare

8 zile

5.

Consultarea și îmbunătățirea raportului narativ în baza sugestiilor și comentariilor.

2,5 zile

 

CERINȚE DE CALIFICARE, EXPERIENȚĂ ȘI COMPETENȚE ALE GRUPULUI/ECHIPEI DE EXPERȚI/ENTITATE:

 • Experiență în elaborarea studiilor, analizelor și/sau rapoartelor în domeniul serviciilor de îngrijire comunitară (medico-socială sau socio-medicală), în elaborarea formulelor de calcul pentru diferite servicii;
 • Experiență anterioară în efectuarea cercetărilor în domeniul economie, finanțe (analiză a costurilor);
 • Cel puțin 3 evaluări/analize/studii realizate în domeniul vizat și/sau domenii conexe și link-urile către acestea;
 • Abilități demonstrate sau aptitudini de a gestiona un contract, abilități de a opera în limitele unui buget și de a asigura performanțe de calitate;
 • Abilități de comunicare și interpersonale necesare pentru a colabora cu reprezentanții prestatorii de servicii, angajații acesteia și alții

 

CONDIȚII DE CONTRACTARE ȘI RAPORTARE

Se va încheia un contract de prestări servicii cu fiecare expert sau cu entitatea selectată în conformitate cu oferta financiară negociată. Achitarea serviciilor va fi efectuară prin transfer bancar, în lei. Numărul de tranșe poate fi negociat la etapa semnării contractului și va fi legat de produsele livrate și zilele lucrate prin prezentarea unui raport (lunar).

 

PROCEDURA DE APLICARE

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: ccrm@caritas.cz cu indicarea mesajului „Concurs Telemedicină” în linia Subiect. Atașamentele trebuie denumite după cum urmează:

Numele_prenume_Telemedicină_Oferta tehnică, inclusiv CV-urile (experților/ entității)

Numele_prenume_Telemedicină_Oferta financiară

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • Oferta tehnică;
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante domeniului de expertiză.

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 2 iunie 2023. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail ccrm@caritas.cz sau la telefonul 079110337.

Aplicațiile sunt revizuite în mod continuu și un candidat potrivit poate fi angajat înainte de termenul limită. Caritas Cehia își rezervă dreptul de a anula procesul de selecție în orice moment.