Centrul de Drept al Avocaților angajează specialist Managemtul Calității organizării accesibilității refugiaților la serviciile sociale - termen extinsCentrul de Drept al Avocaților angajează specialist Managemtul Calității organizării accesibilității refugiaților la serviciile sociale.

Centrul de Drept al Avocaților caută persoane calificate pentru funcția de specialist Managemtul Calității organizării accesibilității refugiaților la serviciile sociale.,acest post are rolul de a gestiona situațiile de criză și a dezvolta planuri de acțiune pentru a face față situațiilor de urgență sau de criză care ar putea afecta activitatea unității.

TERMENI DE REFERINȚĂ

Titlul postului:

Centrul de Drept al Avocaților angajează specialist Managemtul Calității organizării accesibilității refugiaților la serviciile sociale.

Loc de serviciu:

Chisinau  , Moldova

Tipul contractului:

Contract de prestare de servicii

Loc:

 

Data publicării:

 4 mai  2023

Termenul limită de depunere a CV:

 18 mai 2023

Domenii-cheie ale responsabilității

 • Acordarea de consiliere cu privire la revizuirea, adaptarea, modificarea și/sau completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrelor de Plasament Temporar pentru Refugiați;
 • Asigurarea unei bune colaborări și reprezentări ai MMPS în cadrul tutur grupurilor de lucru cu instituțile Internaționale, reprezentanțele acestora și instituțiile locale în contextul gestionării fluxului de migrație și refugiați din Ucraina;
 • Organizarea aleatorie a vizitelor la Centrele de Plasament Temporar pentru refugiați acreditate de ANAS, în vederea verificării respectării Regulamentului de organizare și funcționare a Centrelor de Plasament Temporar pentru Refugiați;
 • Asigurarea colaborării operative cu Agenția Națională de Asistență Socială, autoritățile publice locale și alte entități care administrează centre de plasament temporar pentru refugiați;
 • Asigurarea sprijinului Ministerului Muncii și Protecției Sociale în contextul gestionării fluxului de migrație și refugiați din Ucraina;
 • Întocmirea de rapoarte, note informative și alte informații solicitate de Minister și alte autorități.

Calificări și competențe necesare:

Cerinte minime:

 • Licență în Relații Intrnaționale / Drept, sau într-un alt domeniu relevant.
 • Experiență profesională relevantă în gestiunea situațiilor de criză.
 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor română și engleză, scris și vorbit, cunoașterea limbei ruse/ ucraineană va consituie un avantaj
 • Abilități excelente de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra în echipă și de a lucra sub presiunea termenelor limită.
 • Cunoștințe în legislația națională și internațională pe domeniul azilului și protecției sociale. 
 • cunoașterea și limbii ucrainene;
 • experiență  profesională de lucru cu grupuri vulnerabile de persoane: femei singure, familii monoparentale, persoane cu dizabilități, copii singuri și despărțiți de părinți, familii cu mulți copii.

Vă rugăm să furnizați detalii în CV cu privire la angajările anterioare și două referințe.

 

Vă rugăm să trimiteți o scrisoare de intenție și CV-ul la law-center@cda.md .  Solicitanții selectați vor fi contactați prin e-mail.