CNPAC anunță selectarea unui consultant/e sau grup de consultanți pentru elaborarea instrumentelor de evaluare și intervenție în cadrul serviciului specializat de asistență și reabilitare psihosocială copiilor victime ale violenței

CNPAC anunță selectarea unui consultant/e sau grup de consultanți pentru elaborarea instrumentelor de evaluare și intervenție în cadrul serviciului specializat de asistență și reabilitare psihosocială copiilor victime ale violenței

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea unui consultant/e sau grup de consultanți pentru elaborarea instrumentelor de evaluare și intervenție în cadrul serviciului specializat de asistență și reabilitare psihosocială copiilor victime ale violenței

I. Context

Centrul Național pentru Prevenirea Abuzului Copilului (CNPAC) este o organizație nonprofit din Republica Moldova, cu 25 ani experiență, care promovează drepturile copiilor de a fi protejați împotriva oricărei forme de violență prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Prevenirea și combaterea violenței față de copii rămâne o problemă stringentă pentru Republica Moldova: circa doi dintre cinci copii au fost supuși vreunui tip de violență; una dintre șapte fete și unul dintre douăzeci de băieți au fost supuși violenței sexuale până la vârsta de 18 ani; violența fizică a fost cel mai des întâlnit tip de violență survenit în copilărie, afectând una dintre cinci fete și unul dintre trei băieți, iar semenii au fost cei mai frecvenți abuzatori în cazul violenței fizice în copilărie. Una dintre nouă fete și unul dintre unsprezece băieți până la vârsta de 18 ani au fost supuși violenței emoționale din partea unui părinte, a unui îngrijitor adult sau a unei rude adulte; un sfert din numărul de fete și aproape jumătate din băieți au aprobat normele și convingerile tradiționale despre gen, practicile sexuale și violența partenerului intim; una dintre nouă fete și unul dintre douăzeci de băieți au avut vreodată gânduri de suicid, iar circa jumătate din numărul fetelor care avuseseră vreodată asemenea gânduri au încercat să se sinucidă.

Identificarea precoce și raportarea cazurilor de violență, precum și solicitările de asistență continuă rămâne a fi o provocare pentru autorități la toate nivelurile și pentru victime. Victimele nu solicită întotdeauna asistență: multe victime ale violenței sexuale n-au spus nimănui despre experiența lor; deși trei dintre cinci fete și doi dintre cinci băieți știau unde să se adreseze după ajutor, foarte puțini au solicitat și au primit servicii de sprijin.

CNPAC a dezvoltat și promovat două servicii specializate pentru asistența copiilor victime ale violenței, fiind susținător al celor mai inovative practici de asistență multidisciplinară a copiilor victime, bazându-se pe o vastă experiență în calitate de prestator al serviciilor specializate pentru copiii victime: Centrul de asistență psihosocială a copilului și familiei „Amicul”, în Chișinău, începând cu 2003 si Centrul regional Nord de asistență integrată a copiilor victime a infracțiunilor (de tip Barnahus), în Bălți, începând cu 2022.

Mai multe aici:  https://www.cnpac.md/ro/analiza-practicii-asistentei-multidisciplinare-copiilor-victime-ale-infractiunilor-cadrul-centrului-de-asistenta-psihosociala-amicul-cnpac-2014-2020/

La 1 iunie 2022 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022 – 2026 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. Printre cele trei obiective generale care stabilesc prioritățile de dezvoltare a sistemului de protecție a copilului se regăsește Obiectivul general 2: Adulții și copiii manifestă toleranță zero față de orice formă de violență împotriva copiilor, iar obiectivul specific 2.3. prevede expres crearea serviciilor specializate de asistență și reabilitare psihosocială a copiilor victime a  violenței. În programul național se propune până în 2026 să fie funcționale 15 servicii de asistență psihosocială pentru copii  la nivelul autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea.

Începând cu 2022 CNPAC  a inițiat pilotarea serviciului specializat de asistență și reabilitare psihosocială a copiilor victime a violenței, pe platforma Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei „Amicul”. Serviciul pilotat se focusează pe următoarele direcții de intervenție: 

 1. Realizarea asistenței și reabilitării psihologice a copiilor, inclusiv intervenției  în situațiile de criză, pentru diminuarea consecințelor violenței, neglijării, exploatării și traficului, îmbunătățirii stării psihoemoționale a acestuia și a capacității optime de funcționare în plan individual și social;
 2. Oferirea asistenței psihologice copiilor potențiale victime, părinților și persoanelor în grija cărora se află aceștia în vederea prevenirii violenței, neglijării, exploatării și traficului;
 3. Asigurarea accesului părinților și persoanelor în grija cărora se află copiii la asistență psihosocială și activități de educație parentală.

Rezultatele pilotării vor servi pentru elaborarea cadrului regulatoriu și celui metodologic în procesul de design și promovare a serviciului specializat de asistență și reabilitare psihosocială a copiilor victime a violenței.

II. Obiectiv

Obiectivul activității este  elaborarea  instrumentelor metodologice de evaluare și intervenție  pentru serviciul specializat de asistență și reabilitare psihosocială a copiilor victime a violenței. Instrumentele vor fi elaborate în baza practicii capitalizate de către Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei „Amicul”, precum și alte abordări inovative în domeniu, validate și recunoscute la nivel internațional. Activitatea dată este realizată în cadrul proiectului  „Promovarea îngrijirii copilului în mediul familial prin dezvoltarea de politici/pilotarea de noi servicii” implementat de CNPAC cu suportul Catholic Relief Services, Changing the way we care.

III. Sarcinile și responsabilitățile consultatului/tei

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

Sarcini: 

 1. Elaborarea instrumentelor de determinare a necesităților de asistență a copiilor victime a diverselor forme de violență, inclusiv abuz și exploatare sexuală, abuz fizic, abuz emoțional, neglijare, alienare parentală, bullying, altele.
 2. Elaborarea instrumentelor și a strategiei de intervenție în cazurile de violență asupra copiilor cu diferit grad de risc/dificultate.
 3. Elaborarea strategiilor de intervenție și a recomandărilor privind reabilitarea psihosocială copiilor victime a violenței.
 4. Elaborarea instrumentelor de intervenție de criză.
 5. Elaborarea instrumentelor pentru asistența și suportul părinților/îngrijitorilor ai copiilor (educație parentală).
 6. Elaborarea formularelor ce constituie dosarul beneficiarului.

IV. Aranjamente instituționale, termeni de realizare a sarcinilor și produse finale

Tipul contractului: Prestări servicii

Durata prestării serviciilor: aprilie-mai 2023

Produse finale: conform tabelului:

Nr.

Sarcini

Livrabile

1

Elaborarea instrumentelor de determinare a necesităților de asistență a copiilor victime a diverselor forme de violență, inclusiv abuz și exploatare sexuală, abuz fizic, abuz emoțional, neglijare, alienare parentală, bullying, altele

Instrumente elaborate

2

Elaborarea instrumentelor și a strategiei de intervenție în cazurile de violență asupra copiilor cu diferit grad de risc/dificultate.

Instrumente/ strategie elaborate

3

Elaborarea strategiilor de intervenție și a recomandărilor privind reabilitarea copiilor victime a violenței.

Strategii elaborate

4

Elaborarea instrumentelor de intervenție de criză.

Instrumente elaborate

5

Elaborarea instrumentelor pentru asistența și suportul părinților/îngrijitorilor ai copiilor (educație parentală)

Instrumente elaborate

6

Elaborarea formularelor ce constituie dosarul beneficiarului.

Formulare elaborate

Cerințe față de candidat:  

Studii superioare în domeniul psihologiei sau științelor sociale. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

Experiență profesională:

Experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul protecției drepturilor copilului/drepturilor omului, asistenței psihologice a copiilor și/sau a asistenței victimelor violențe și în elaborarea documentelor scrise în domeniul menționat.

Abilități:

 • abilități analitice excelente, capacitate de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte vizate de activitatea respectivă;
 • abilități excelente de scriere, structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența mesajului (Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă acest fapt);
 • Cunoașterea limbii române.

Dosarul candidatului va include: 

 • CV-ul candidatului/ei care demonstrează calificările, competențele și  experiența relevantă consultanței; 
 • Scrisoare de intenție în care se va descrie relevanța experienței candidatului pentru realizarea sarcinilor descrise în ToR;
 • Oferta financiară (valuta: MDL);
 • Dovada elaborării produselor similare (ex: link-uri);
 • Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat/ă în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus/ă unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.

Criterii de evaluare ale dosarelor depuse:

 • Studiile absolvite – 20 pct.;
 • Nivelul de expertiză – 40 pct.;
 • Calitatea și relevanța ofertei tehnice - 30 pct.;
 • Oferta financiară - 10 pct.

Total: 100 puncte.

Modalitatea de depunere a dosarului: 

Dosarul va fi depus prin e-mail la adresa office@cnpac.md sau la sediul Centrului ”Amicul” – mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, cu mențiunea „Aplicare – consultant elaborare instrumente metodologice”.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: 

 • la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele enunțate mai sus;
 • cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați. Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

Dosarele depuse peste termen vor fi respinse. Doar candidatul  selectat va fi notificat.

Termen limită de depunere a dosarelor: 09 aprilie 2023, ora 17:00.  

Informații adiționale pot fi solicitate la adresa office@cnpac.md sau la nr. 079880211.  

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.