IREX Moldova - Anunț de angajare a unui Specialist în monitorizare, evaluare și învățare (termen extins)

IREX Moldova - Anunț de angajare a unui Specialist în monitorizare, evaluare și învățare (termen extins)

IREX este o organizație internațională nonprofit care oferă leadership și programe inovatoare pentru a promova schimbări pozitive de durată. IREX colaborează cu parteneri din peste 100 de țări în patru domenii esențiale pentru atingerea progresului: formarea liderilor, abilitarea tinerilor, consolidarea instituțiilor și sporirea accesului la educație de calitate. IREX operează în Republica Moldova din 1997, susținând persoanele și instituțiile locale în dezvoltarea elementelor cheie ale unei societăți vibrante – inclusiv educația de calitate, accesul liber la informație și tehnologie în scopuri de dezvoltare, mass-media independentă și programe în domeniul abilitării tinerilor și promovării egalității de gen – rezultând în comunități locale mai puternice.

Descrierea programului

Comunitatea Mea (CM) este un program finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de organizația IREX. Programul Comunitatea Mea (Programul CM) este conceput pentru a susține autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, precum și pentru a consolida capacitatea autorităților locale de a satisface nevoile cetățenilor. Programul CM oferă asistență complexă comunităților, vizând în primul rând autoritățile publice locale (APL) de nivel 1.

Obiectivele Programului CM sunt:

 • Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice locale.
 • Consolidarea implicării cetățenilor în guvernarea locală.
 • Promovarea politicilor publice ce contribuie la avansarea reformei de descentralizare.
 • Creșterea veniturilor la nivel local și îmbunătățirea practicilor de management financiar.

Descrierea poziției

IREX caută candidați calificați pentru poziția de specialist superior în monitorizare, evaluare și învățare. Specialistul va supraveghea planul și abordarea complexă de monitorizare, evaluare și învățare a programului, și va asigura colectarea, analiza și partajarea datelor de calitate pentru program în mod precis și eficient,  la fel și urmărirea progresului și raportarea indicatorilor și gestionarea strategiei de învățare a programului. Specialistul v-a susține echipa în utilizarea, dezvoltarea și/sau îmbunătățirea sistemelor și instrumentelor MEL.

 Sarcini și responsabilități:

 • Gestionarea Planului de monitorizare, evaluare și învățare (MEL) aprobat și actualizarea acestuia, după caz, în cooperare cu directorul și echipa programului.
 • Asigurarea coordonării și suportului necesar în problemele legate de MEL, inclusiv prezentarea datelor și a rezultatelor către USAID, atunci când este relevant.
 • Dezvoltarea, coordonarea și utilizarea sistemelor de management de M&E, instrumentelor de colectare și evaluare a datelor.
 • Asigurarea și coordonarea monitorizării regulate a activităților programului și supravegherea calității datelor.
 • Asigurarea consolidării capacităților și instruirilor pentru personalul programului și partenerii CM în toate aspectele de monitorizare, evaluare și învățare (MEL).
 • Pregătirea rezumatelor de date, analizelor de date și rapoartelor pentru ca suport al învățarii în echipă, raportării către donator în conformitate cu cerințele IREX.
 • Coordonarea activității consultanților MEL. Asigurarea calitatății livrabilelor transmise.
 • Analiza datelor și rezultatelor M&E pentru a determina impactul activităților programului și progresul către atingerea scopurilor și obiectivelor.
 • Coordonarea dezvoltării și implementării agendei și activităților de învățare a programului pentru asigurarea îmbunătățirii programatice continue, inclusiv revizuirii rezultatelor activităților, analizei datelor și învățarii folosind modelele IREX.
 • Colaborarea cu directorul și vicedirectorul programului pentru a planifica etapele în care trebuie să aibă loc analize de date și alte activități de învățare pentru a sprijini proiectul.

 Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în domeniu relevant.
 • Cel puțin 7 ani de experiență în gestionarea monitorizării, evaluării și învățării pentru un program mare USAID sau alt program finanțat de donatori.
 • Cel puțin cinci ani de experiență practică în domeniu.
 • Experiență profesională de lucru în proiecte internaționale finanțate de donatori, preferabil experiență anterioară într-un program finanțat de USAID.
 • Abilități interpersonale și interculturale excelente.
 • Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă în limba engleză și cunoașterea limbii române sau ruse.
 • Expertiză practică în utilizarea programelor Microsoft Office (Outlook, Word, PowerPoint). Abilități excelente de utilizare Excel și experiență de gestionare a datelor online.
 • Experiență în dezvoltarea produselor de monitorizare și evaluare pentru USAID sau alți donatori.
 • Experiență cu metodologia și abordările de colaborare, învățare și adaptare (CLA) ale USAID.
 • Experiență în implicarea unei echipe de program în analiză de date, precum și analiza rezultatelor activităților și alte activități de învățare.
 • Competență demonstrată în analiza datelor și interpretarea rezultatelor cantitative și calitative.
 • Abilități excelente de scriere, editare și prezentare.
 • Experiență în redactarea și scrierea rapoartelor în cadrul proiectelor finanțate de guvernul SUA.
 • Abilități demonstrate de leadership; integritate și versatilitate.
 • Experiență în crearea de infografice, grafice, diagrame, tabele și/sau alte grafice pentru prezentarea datelor.
 • Cunoștințe demonstrate în legislația locală și politicile de achiziții ale donatorilor.
 • Atenție la detalii.
 • Atitudine pozitivă și disponibilitate de a corda suportul necesar și a ajuta colegii.
 • Abilitatea de a lucra sub presiune și termene limită restrânse.

 

Candidații interesați sunt invitați să aplice pe: https://recruiting.ultipro.com/INT1065INRE/JobBoard/86f30819-0126-446a-84bb-cf37a5e878c1/OpportunityDetail?opportunityId=fb42c61a-d61b-43c3-86a6-5d8d0ffba9ec

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu.