Centrul de Informații GENDERDOC-M anunță concursul de angajare pentru funcția de Manager financiar

Centrul de Informații GENDERDOC-M este o organizație obștească non-guvernamentală din Republica Moldova, care lucrează pentru protecția și promovarea drepturilor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și persoane transgender).

 

Misiunea Organizației Crearea unui mediu legislativ, juridic și social în societate  pentru persoane de diferite orientări sexuale, identități de gen, expresii de gen și caracteristici sexuale prin dezvoltarea comunității LGBT + prin informare, abilitare, furnizare de servicii și abilitare organizațională.

Programul strategic al organizaţiei:

 • Programul de consolidare a capacităţii organizaţionale
 • Programul de lobby şi advocacy pentru drepturile LGBT
 • Programul de dezvoltare a comunităţii LGBT
 • Programul de Sănătate LGBT

 

Sarcini și responsabilități:

 • Efectuează managementul financiar complet al organizației;
 • Elaborează bugetul strategic al organizației, împreună cu coordonatorii programelor și contabilul organizației;
 • Monitorizează bugetul strategic;
 • Întocmește raportul financiar anual al organizației;
 • Împreună cu coordonatorii programelor și contabilul ia decizii financiare;
 • Împreună cu coordonatorii programelor și contabilul, întocmește rapoarte financiare pentru finanțatori;
 • Participă la întâlnirile de planificare săptămânale (sau după necesitate);
 • Participă la planificarea strategică şi anuală;
 • Participă la elaborarea și actualizarea politicilor de management financiar și achiziții;
 • Participă la pregătirea bugetelor pentru propunerile de proiecte;
 • Participă la lucrările Senatului organizației și informează Senatul despre activitățile financiare ale organizației.

 Competențe și calificări necesare:

 • Studii superioare în contabilitate/finanțe;
 • Experiență de muncă în domeniul financiar al ONG-urilor de cel puțin 1 ani;
 • Experiența de lucru cu softul contabil 1C;
 • Experiența de lucru cu donatorii străini va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea limbilor română, engleză. Înțelegerea limbii ruse;
 • Abilități de a interacționa și comunica;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Responsabilitate, corectitudine și punctualitate;
 • Abilități și experiență de utilizare a calculatorului (MS Word, Excel etc). 

Oferim:

 • Program de lucru full time;
 • Loc de muncă din oficiu situat în sectorul Telecentru al mun. Chișinău;
 • Un mediu prietenos de lucru cu o echipă multidisciplinară;
 • Activități de team-building și well-being.
 • Salariul se va discuta cu candidații pre selectați pentru interviu.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

 • CV-ul (de maxim două pagini);
 • Scrisoare de motivație (de maxim o pagină);
 • Numele și datele de contact a două persoane pentru recomandare

 Dacă te regăsești în cele menționate mai sus transmite dosarul de aplicare până pe 10/04/2023, ora 18:00 pe adresa info@gdm.md cu titlul „Manager financiar”

Doar candidații/ele preselectați/te vor fi contactați/te.

Datele personale vor fi procesate de GENDERDOC-M doar pentru scopuri de angajare.

NB: Procesul de selectare se va desfășura fără a discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, gen, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Articol adaugat de: Anastasiia Danilova