Termeni de referință privind selectarea unui trainer/grup de traineri pentru oferirea serviciilor de instruire

AO Dezvoltare prin Implicare  cu suportul  Uniunii Europene prin intermediul Fundației Est Europene implementează proiectul ”TINERII ANTREPRENORI – NOUA FORȚĂ ECONOMICĂ DIN RAIONUL CIMIȘLIA ȘI UTA GĂGĂUZIA” în cadrul ”Concursul de granturi pentru crearea și dezvoltarea Fondurilor de susținere a antreprenoriatului pentru tineri”.Scopul proiectului este abilitarea economică a tinerilor NEET din raionul Cimișlia și UTA Găgăuzia, prin sinergia eforturilor actorilor locali și crearea unor instrumente de integrare a acestora în câmpul muncii.

AO Dezvoltare prin Implicare a organizat 2 concursuri de granturi în urma căruia, 12 tineri din raionul Cimișlia și UTA Găgăuzia au primit finanțări de pînă la 2000 euro pentru testarea ideilor de afaceri. Tinerii au vârsta cuprinsă în 18 și 34 ani, și nu au o afacere înregistrată oficial și doar încep activitatea antreprenorială. 

 Pentru organizarea sesiunilor de instruire suntem în căutarea de traineri pentru unul sau mai multe domenii prezentate mai jos. Sesiunile de instruire vor avea o durată de 3-5 zile. AO Dezvoltare prin Implicare, planifică organizarea sesiunii de instruire pentru 10-12 tineri din UTA Găgăuzia și Cimișlia , perioada de prestare a serviciilor va fi coordonată ulterior (tentativ lunile aprilie-iunie). 

Grupul de tineri va fi bilingv, respectiv, instruirile vor fi realizate în limba română, cu asigurarea completărilor și concretizărilor în limba rusă în cazul în care va fi necesar.

Scopul apelului: Elaborarea conceptului și prestarea serviciilor de instruire pentru 10-12 tineri din raionul Cimișlia și UTA Găgăuzia cu durata de maxim 5 zile per tematică de instruire de instruire.

Loturi:

Dosarele de aplicare pot fi depuse pe integral pe toate locurile propuse, sau pe unul din loturi după cum urmează:

 • Marketing și promovarea produselor;
 • Tehnici de vînzare ”Cum vindem produsele /serviciile”;
 • Digitalizarea întreprinderilor ”Utilizarea instrumentelor WEB pentru scalarea business-urilor mici”;
 • Atragerea asistenței financiare și tehnice pentru creșterea întreprinderilor noi.

Formatul instruirilor va fi propus de trainer, în dependență de conceptul de instruire și va include unul sau mai multe din următoarele:

 • online;
 • offline - în orașul Cimișlia cu indicarea costului cheltuielilor de transport în oferta/ combinat;
 • sesiuni de mentorat;
 • consultanță;
 • ateliere de lucru.

Responsabilități

Trainer-ul sau grupul de traineri vor fi responsabili:

- Să elaboreze conceptul și agenda Trainingului axat pe: implementarea în practică a cunoștințelor; Utilizarea resurselor disponibile pentru dezvoltarea afacerilor; Combinarea între aspectele teoretice și practice; interacțiune și implicarea participanților;

- Să organizeze, în comun cu participanții, ateliere de formulare și prezentare a istoriilor în contextul conceptului;

- Să aplice metode interactive cu structurarea training-ului în felul următor: 30% din timp pentru livrarea conținutului teoretic și 70% din timp pentru exerciții practice;

- La finalul trainingului fiecare participant să fie capabil să-și promoveze mai eficient produsele și să-și lărgească baza de potențiali clienți.

- Să pregătească prezentări și materiale de suport în limba română/rusă;

Cerințe față de candidați:

 • Studii universitare/licență și/sau master, doctorat (va fi considerat un avantaj) în domeniile relevante, cum sunt: marketing, business și administrarea afacerilor, management;
 • Experiență în prestarea serviciilor de instruire și consultarea antreprenorilor din sectorul real (agenți economici) din Republica Moldova în domeniul marketing, branding personal, managementul riscurilor, antreprenoriat, finanțarea afacerilor; 
 • Experiență în calitate de formator/trainer în organizarea seminarelor și programelor de instruire, atelierelor practice și participative orientate;
 • Prezența metodelor de instruire practică, sau instruire individuală în conceptul de instruire prezentat;
 • Cunoașterea metodelor și instrumentelor de predare și formare;
 • Abilități de dezvoltare a materialelor instructive și de analiză şi elaborarea documentelor;
 • Abilități de comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă;
 • Cunoașterea limbii române și ruse; 

 

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV (persoanei sau organizației +persoana/persoanelor din cadrul organizației care urmează să organizeze instruirea);
 • Oferta financiară care va include costul final, și costul pentru transport și materiale, în caz de necesitate (oferta va fi indicată fără TVA în cazul în care sunteți plătitor). 
 • Conceptul trainingului – cu indicarea denumirii cursurilor și duratei acestora, în ore (prioritate se vor da  conceptelor care vor include aspecte practice, metode de instruire nonformală);
 • Alte materiale pe care candidatul/a le consideră relevante (scrisoare de referință); 

 

Termenul limită de prezentare a dosarelor de aplicare pentru prima etapă este 20 martie 2023. Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate doar în format electronic și expediate prin e-mail la adresa  dezvoltare.implicare@gmail.com cu mențiunea „Trainer tineri antreprenori”. AO Dezvoltare prin implicare va confirma recepționarea dosarelor prin e-mail. Vor fi evaluate doar dosarele complete. Pentru întrebări suplimentare sau neclarități ne puteți contacta prin email, sau la telefonul 078141429.

Articol adaugat de: vasile sidor