Școala de Jurnalism din Moldova angajează expert/expertă pentru elaborarea politicii de monitorizare și evaluareCNPAC anunță tender pentru servicii de traducere scrisă și interpretare, consecutivă și simultană  din / în limbile română-engleză

SJM

Descriere generală: Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM) este o organizație nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, orientată spre instruirea în domeniul mass-media. ȘJM este succesoarea proiectului „Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău”, lansat în 2006 ca proiect-pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova, în baza unor programe postuniversitare de jurnalism. Mai multe detalii despre activitatea ȘJM puteți găsi pe: www.scoaladejurnalism.md, precum și pe pagina de Facebook a ȘJM.

Serviciul solicitat: Elaborarea politicii de monitorizare și evaluare a activităților ȘJM

Tipul contractului: Prestări servicii

Perioada contractului: martie – mai 2023

Cerințe față de candidați:

  • Studii universitare;
  • Experienţă de lucru de cel puțin trei ani în/cu organizaţii nonguvernamentale și/sau internaționale;
  • Experiență de cel puțin trei ani în elaborarea unor documente similare;
  • Cunoaşterea limbilor română și engleză;
  • Disponibilitatea de a presta serviciul solicitat în perioada indicată.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

  • CV-ul expertului/expertei;
  • Un plan de activitate pentru elaborarea politicii de monitorizare și evaluare a activităților ȘJM;
  • Oferta financiară (în euro, impozabil).

Dosarul poate fi expediat până în data de 15 martie 2023, ora 17:00, la adresa de e-mail info@scoaladejurnalism.md, cu mențiunea „Elaborarea politicii de monitorizare și evaluare a activităților ȘJM”. Persoana de contact: Maria Praporșcic, coordonatoare pentru dezvoltare strategică, ȘJM, tel.: (+373) 68 800 728,  (+373) 67 207 485.

În procesul de selecție, ȘJM nu discriminează direct sau indirect candidații pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social etc. Dosarele vor fi evaluate strict conform criteriilor anunțate public în cererea de ofertă. ȘJM oferă șanse egale tuturor, ofertele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.