[Extindere termen limită] MOVCA angajează expert/ă advocacy / analiza politicilor publice

AO Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova (MOVCA) este prima și cea mai mare asociație din Republica Moldova care susține și pledează pentru agricultura ecologică. Scopul principal al Asociației este de a susține toți operatorii din lanțul valoric al agriculturii ecologice, precum și de a încuraja toți doritorii de a activa în acest lanț valoric.

Conext

Asociația MOVCA implementează, în perioada noiembrie 2022 - noiembrie 2023 , Proiectul “Facilitarea activității de advocacy în elaborarea cadrului legislativ pentru sectorul agriculturii ecologice”, care are drept scop crearea unui mediu favorabil pentru antreprenoriatul din domeniul agriculturii ecologice prin îmbunătățirea cadrului legislativ-normativ și prin școlarizarea fermierilor. Proiectul este realizat în cadrul Proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul proiectului Fundației Est-Europene „Cetățeni activi. Comunități prospere”.

În cadrul proiectului urmărește susținerea activității de lobare a intereselor Asociației și a sectorului agricultura ecologică prin prisma promovării cadrului legislativ și normativ în domeniu agriculturii ecologice și transpunere a regulamentelor UE, politicilor și măsurilor de sprijin în domeniul agriculturii ecologice, reieșind din necesitățile de dezvoltare și experiența europeană, precum și de școlarizare și integrare a producătorilor în procesul de consultare.

În cadrul acestui proiect, MOVCA anunță concurs de angajare pentru suplinirea poziției vacante: expert/ă advocacy / analiza politicilor publice

Scopul general al postului

Participarea și ghidarea activităților de analiză, elaborare și promovare a propunerilor de politici publice raportate la obiectivele de dezvoltare a agriculturii ecologice și pe domenii conexe de interes pentru Asociație și producătorii ecologici. 

Sarcini de bază 

- Analiza politicilor publice și advocacy;                                                                                                                                                                                                  - Instruire și formare.

Atribuții de serviciu

Analiza politicilor și advocacy:
- Elaborează și asigurară suportul în implementarea planului de advocacy a Asociației;
- Monitorizează modificările politicilor și a activității organizațiilor relevante pentru activitatea Asociației,                                                                                            - Elaborează, coordonează și redactează materialele pentru măsurile de advocacy, contribuie la construcția comunicării publice, și urmărește efectul acestor măsuri;
- Contribuie și coordonează elaborarea comentariilor, analizelor de politici publice pe domeniul de interes al Asociație;
- Participă și/sau asigură suport în reprezentarea poziției Asociației la evenimente, întâlniri, ședințe relevante activităților strategice Asociației;
- Identifică și contribuie la dezvoltarea parteneriatelor cu diverse organizații locale și internaționale;
- Contribuie la consolidarea poziției Asociației și la îmbunătățirea comunicării și antrenării membrilor în procesul de identificare a necesităților și coordonare a priorităților;
- Cooperează, în vederea realizării atribuțiilor, cu personalul Proiectului, inclusiv cu alți experți antrenați.

Activități de instruire:
- Asigură suport în implementarea programului de instruiri al Proiectului, inclusiv prin elaborarea materialelor necesare pe domeniul de competență;
- Participă în calitate de formator sau participant la activitățile de instruire organizate de Asociație;
- Participă la activități de instruire oferite de alte organizații, în urma coordonării cu directorul executiv al Asociației.

Cerințe față de candidați

  • Studii superioare în drept, administrație publică sau științe politice, comunicare, relații internaționale, economie, agricultură sau alte domenii conexe.
  • Minimum 3 ani de experiență în domenii relevante funcției, inclusiv conexe domeniului agricol. Acestea pot să includă: activități de elaborare monitorizare a politicilor publice, comunicare publica și promovare a inițiativelor de advocacy, coordonăre și promovăre activităților pe domeniul agricol ș.a.;
  • Cunoașterea limbii române, engleze (scris și vorbit), și ruse (vorbit);
  • Cunoștințe și înțelegerea politicilor pe domeniul agricol și ecologic;
  • Capacitate de colectare, analiză și sinteză a datelor;
  • Spirit de echipă, flexibilitate, capacități de comunicare și aptitudini organizatorice;
  • Abilități de comunicare publică.

Termeni de contractare: Candidatul/a va fi contractat/ă pe perioada de 8 luni, cu implicare parțială.

Procedura de aplicare: Data limită de prezentare a dosarului este 12 martie, 2023. Dosarul de aplicare va conține CV-ul actualizat în limba română sau engleză și oferta financiară.

Dosarul de angajare urmează a fi expediat la adresa de email info@movca.org , cu subiectul “Expert/ă advocacy / analiza politicilor publice”.

Criterii de selecție a ofertelor

MOVCA va selecta expertul/a în baza ofertei complete transmise până la termenul indicat. Criteriile de selecție vor include următoarele:

1. 50% - experiența candidatului în domeniul relevant cererii de ofertă;
2. 50% - raportul preț-calitate servicii.

https://drive.google.com/file/d/1NHW70NyBHGiLyMaSCGq1jUYWz5oFhx63/view?usp=share_link