Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de elaborare analizei Cost – Beneficiu  a propunerii de proiect „Digitalizarea arhivei Ministerului„Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de elaborare analizei Cost – Beneficiu  a propunerii de proiect „Digitalizarea arhivei Ministerului„

Obiectivul proiectului constă în digitizarea arhivei Ministerului pe bază de hârtie, deținută la sediul închiriat de pe str. Constantin Tănase, 9, mun. Chișinău. Documentele digitizate vor sta la baza arhivei electronice, care va permite gestionarea lor atât în cadrul procesului de prestare a serviciilor către cetățeni cât și pentru asigurarea informației pentru colaboratorii instituției în activitatea lor zi de zi. Proiectul își propune creșterea eficienței organizaționale și îmbunătățirea calității serviciilor pentru cetățeni prin digitizarea dosarelor existente pe bază de hârtie.

Digitizarea dosarelor din Arhivă urmărește următoarele obiective principale:

  • Facilitarea managementului de documente;
  • Facilitarea accesului la informații;
  • Reducerea costurilor de depozitare.

Proiectului îi sunt aplicabile următoarele acte normative:

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea serviciilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată

1.

71241000-9

Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu privind Digitalizarea arhivei Ministerului

serviciu

1

Conform caietului de sarcini (Anexa 1)

1 Om/30 zile lucrătoare

 

Link pagină web Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare privind descrierea detaliată a anunțului:

Analizei Cost – Beneficiu a propunerii de proiect „Digitalizarea arhivei Ministerului„

Articol adaugat de: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare