AOAFSM anunță concurs de selectare a unui expert/expertă pentru elaborarea politicilor interne de integritate pentru instituțiile publice și private din s. Mihăileni, r. Rîșcani

O situație alarmantă care predomină in Republica Moldova, la fel și în localitatea noastră este predominarea fenomenului corupției în sistemele publice. Neinformarea populației, accesul limitat la informație duc la cazuri de corupție în diferite sfere (medicină, învățământ, administrație publică, sfera socială ș.a). Această problemă este importantă și relevantă pentru toți cetățenii din satul Mihăileni.

Context

AO Asociația Femeilor Speranța Mihăileni (AOAFSM),  în perioada ianuarie - iulie 2023, implementează proiectul ”Tinerii Mihăilenari spun NU corupției!”, aplicat în cadrul programului de Granturi Locale “Cetățenii și organizațiile societății civile - împreună împotriva corupției”.

Proiectul „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” este cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei / GIZ Moldova și Pro Cooperare Regională ProCoRe.

Scopul proiectului este diminuarea corupției în satul Mihăileni prin implicarea tinerilor la
informarea și sensibilizarea cetățenilor.

Scop:

Desfășurarea a 3 întâlniri (ședințe focus grup) pentru elaborarea de politici interne de integritate, consultanță, activități de instruire.

Dosarul trebuie să conțină următoarele

1. Oferta financiară 
2. CV-ul candidatului care demonstrează experiența în domeniu

Criterii de selecție a ofertelor

AOAFSM va selecta expertul/a în baza ofertei complete transmise până la termenul indicat.
Criteriile de selecție vor include următoarele: 

1. 50% - experiența candidatului în domeniul relevant cererii de ofertă; 
2. 50% - raportul preț-calitate servicii.

Depunerea dosarului

Dosarul de concurs va fi transmis până la data de 10.03.2023, ora 18:00, la adresa de e-mail: aoafsm@gmail.com, cu textul: „Angajare expert/expertă în elaborarea politicilor interne de integritate a instituțiilor publice și private din s. Mihăileni” în linia de subiect. 

Pentru mai multe detalii, vă invităm să contactați managerul de proiect, Liulceac Angela: +37360811003

Articol adaugat de: AOAFSM