Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist financiar 1. Context  

Din 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere, semnat între Republica Polonă și Republica Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova ajută la consolidarea comunităților locale prin oportunitățile, pe care le creăm împreună cu partenerii locali și internaționali. Având la bază modele internaționale de dezvoltare, pledăm în favoarea îmbunătățirii calității vieții în Republica Moldova. Organizația promovează o abordare sistemică menită să contribuie la procesele de valorificare a potențialului comunităților. Pentru mai multe detalii despre activitățile organizației accesați: Ce facem | Solidarity Fund PL 

 1. Scopul poziției  

Scopul constă în asigurarea gestiunii financiare a proiectelor implementate de Solidarity Fund PL în Moldova, inclusiv monitorizarea granturilor oferite de către Parteneri de dezvoltare sub aspect financiar. 

 1. Sarcini și responsabilități:  
 • Gestionarea financiară a granturilor oferite; 
 • Oferirea suportului Partenerilor de implementare în implementarea granturilor, sub aspect financiar și contabil; 
 • Verificarea rapoartelor financiare ale Partenerilor de implementare; 
 • Asigurarea faptului că toate cheltuielile pe proiect și achizițiile sunt realizate în conformitate cu politica organizațiilor donatoare și legislația în vigoare; 
 • Contribuirea la conceptualizarea proceselor și elaborarea noilor instrumente financiare în domeniile de implicare ale organizației; 
 • Monitorizarea proceselor și inițierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor organizației din domeniul instrumentelor financiare; 
 • Instruirea și dezvoltarea capacităților Partenerilor de implementare în domeniul implementării financiare a granturilor; 
 • Participarea în elaborarea și realizarea măsurilor îndreptate spre respectarea disciplinei financiare și utilizarea rațională a resurselor; 
 • Realizarea activității privind formarea, actualizarea şi păstrarea bazei de date a documentelor lucrative şi respectarea regulilor de utilizare a bazei de date interne; 
 • Colectarea informației despre progresul activităților și participarea la activitatea de raportare intermediară și finală pe Proiect; 
 • Alte activități operaționale și management organizațional. 

      4.  Competențe și calificări necesare:  

 • Studii superioare (contabilitate/finanțe/economie);  
 • Experiență de lucru în domeniul financiar/contabil de minim trei ani;  
 • Cunoașterea legislației în domeniul contabilității și fiscalității; 
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare; 
 • Abilități de analiză, scriere, raportare;  
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;  
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă, (cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj);   
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);   
 • Spirit de inițiativă, orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare.

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință. 

 Procedura de aplicare:  

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție) în format electronic până la data de 21 februarie 2023, ora locală 09:00, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea în subiectul mesajului: Specialist Financiar 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.