Termen extins: Anunț de angajare la funcția de Kinetoterapeut/Kinetoterapeută



Proiectul ”Șanse egale la servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități și TSA” implementat de AO SOS Autism, în cadrul proiectului “Organizațiile societății civile  acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu A.O.Keystone  Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis, în baza contractului de Grant G15146 din 26.10.21, anunță concurs de angajare a personalului pentru Centru de zi

A.O. „SOS Autism”  în cadrul Acordului de colaborare între Consiliul Municipal Chișinău și A.O. “SOS Autism”  din 19.08.22 “Cu privire la crearea și dezvoltarea serviciului social “Centrul de zi ADIR pentru persoanele cu dizabilități și TSA” anunță concurs pentru funcția de Kinetoterapeut/Kinetoterapeută conform Termenilor de referință  următori:

I. Locul de muncă, funcția, programul de muncă, condițiile de salarizare:

1. Autoritatea publică: Direcția generală asistență  medicală si socială mun. Chișinău

2. Compartimentul: Centrul de zi ADIR pentru persoane cu dizabilități și TSA din municipiul Chișinău

3. Adresa: mun. Chisinau,  str. Nicolae Titulescu, 8.

4. Denumirea funcţiei: Kinetoterapeut/Kinetoterapeută

5. Nivelul de salarizare:  grila de salarizare, sporuri, premii, adaosuri la salariu -  conform prevederilor Legii Nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.

6.Programul de muncă – 8:00-17:00, cu o ora pauza de pranz, zile libere : sâmbăta, duminica.

II. Cerinţele funcţiei :

1. Studii: Diploma universitară în domeniul medicinii sau kinetoterapiei.

2.  Experienţă profesională: Preferabil experienţă relevantă în sistemul de sănătate.

3.    Cunoştinţe:  legislațiia în domeniul medical, sistemului de protecție socială în Republica Moldova; cunoștințe în kinetoterapie și reabilitare; medicina fizice-kinetoterapia; cunoaşterea caracteristicilor beneficiarilor Serviciului; competențe în explorarea și utilizarea echipamentului, mijloacelor specifice kinetoterapiei, dipozitivelor, aparatelor medicale în dotarea Centrului și cunoașterea gradului de risc posibil la exploatarea acestora.

4. Abilităţi:  relaționare interpersonală;  lucrul după un program solicitat; comunicare; capacitate de lucru independent și în echipă; integritate, spirit de iniţiativă, empatie, responsabilitate, capacitate de decizie, rezistenţă la efort şi stres, respectarea confidențialității datelor la care are acces; asigurarea calității serviciilor; tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

III. Descrierea funcţiei:

1. Scopul general și sarcinile de bază ale funcției: organizarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea procesului activității kinetoterapeutice din cadrul Centrului de zi pentru persoane cu dizabilități și TSA., Evaluarea și acordarea tratamentului de reabilitare prin metode kinetoterapeutice beneficiarilor din cadrul Centrului de zi pentru persoane cu dizabilități și TSA;

2. Atribuțiile de serviciu: evaluarea și acordarea tratamentului de reabilitare prin metode kinetoterapeutice, acordarea asistenței medicale de recuperarea a beneficiarilor serviciului; aplicarea  metodelor de reabilitare prin tehnici şi metode kinetoterapeutice, ţinând cont de indicaţiile, contraindicaţiile şi compatibilitatea lor cu alte metode de tratament; prestarea serviciilor de kinetoterapie și aplicarea programului de kinetoprofilaxie primară și secundară pe baza diagnosticului clinic corect și complet stabilit de medicul specialist; înregistrarea intervențiilor privind fiecare beneficiar într-un registru; supravegherea stării beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilorde kinetoterapie, supravegherea și înregistrarea în permanență a datelor despre starea beneficiarului și informarea diectorului Centrului despre modificările  intervenite, respectarea prescripțiilor  din fișele de tratament, informarea beneficiarului asupra tratamentului  efectuat, asupra efectelor terapeutice, aplicarea procedurilor de kinetoterapie în vederea recuperării medicale conform prescripțiilor medicului terapeut, respectarea parametrilor tehnici

3. Alte atribuţii: participarea la instrurile și activitățle de dezvoltare profesională desfășurate în cadrul serviciului; respectarea secretului profesional, codului de etică și deontologie a kinetoterapeutuluii; participarea la organizarea seminarelor de formare pentru angajații Centrului în scopul diminuării sindromului arderii profesionale, înaintarea  propunerilor  pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului.

4. Responsabilităţile: respectarea  Regulamentului  intern al Centrului si a fișei de post, asigurarea calității și eficienței  muncii, pe care o desfășoară,  păstrarea confidențialității  informațiilor colectate în timpul activității profesionale, arhivarea bazei de date a fișelor beneficiarilor, ținerea registrului de evidență a activității kinetoterapeutului, întocmirea notelor  informative.

Vă rugăm să prezentați  CV-ul și scrisoarea de intenție cu mențiunea “Angajare  Centrul de zi “ADIR”  pe  adresa de e-mail: sosautism.rm@gmail.com

Termenul limită - 20 februarie, ora 18:00

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grenoble, 191, bl. G

Tel.: /+373/ 79665632 E-mail: sosautism.rm@gmail.com

Articol adaugat de: Viorica Vornicesku

telegram