Fundația de Binefacere ”Caritas Moldova” angajează JuristFundația de Binefacere Caritas Moldova anunță poziția vacantă de Jurist. Persoanele interesate vor prezenta/expedia la adresa electronică secretariat@caritas.md până la 28 februarie 2023 urmatoarele:

1. curriculum vitae (CV):

2. o scrisoare de intenție, motivând interesul pentru această poziție;

Scopul general al postului:  furnizarea analizei și consultanței juridice bazate pe soluții, pentru a asigura conformitatea cu obligațiile juridice, administrative și din cadrul politicilor referitoare la activitățile Fundatiei de Binefacere Caritas Moldova (în special în domeniul achizițiilor, contractelor și granturilor, procedurilor, conflictelor de interese, protecției datelor și al altor acte legislative relevante pentru misiunea Fundatiei);

Activități principale:

- Analiza documentelor care au legatura cu activitatea Fundatiei și pregătirea opiniei juridice cu privire la aspecte problematice.

- Elaborarea și redactarea contractelor.

- Pregătirea documentelor justificative (procuri, scrisori de garanție, răspunsuri la cereri către organele guvernamentale).

- Reprezentarea Fundatiei în instanțele de judecata și in relatia cu alte instituții si organizatii publice si private.

- Monitorizarea legislației în vigoare.

- Oferirea consultanței asupra subiectelor de natură juridică în toate proiectele și activitățile organizației.

- Participarea activa la elaborarea si /sau revizuirea politicilor si procedurilor interne

Cerințe fata de candidați:

* Studii superioare de specialitate

* Experiență profesională de 3 ani sau mai mult într-o funcție similară

* Cunoașterea solida a legislației administrative, fiscale, civile, a Codului Muncii al Republicii Moldova

* Cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză

Abilități și abilități

  • Abilitatea de a comunica cu empatie și compasiune.
  • Abilități de observare și ascultare active, completate de abilități puternice de comunicare verbala.
  • Bune abilități interpersonale și capacitatea de a interacționa eficient cu diverse grupuri.
  • Proactiv, orientat spre rezultate și orientat spre servicii.

 

Condiții:

* Angajarea conform Codului muncii al Republicii Moldova.

* Săptămâna lucrătoare de 5 zile de la 9:00 la 17:30, de luni până vineri

Amplasarea oficiului: or. Chisinau sect. Telecentru str. Gheorghe Asachi 30/1