AOPD angajează specialist/ă în comunicareAngajator:  Asociația Obștească ”Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”

Titlul funcției:  Specialist/ă Comunicare

Descrirea organizației: Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD), este Platformă activă a 55 organizații . Misiunea AOPD este de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova prin colaborarea cu autoritățile publice ale statului în vederea creării unui mediu cu oportunități egale de realizare a potențialului pentru persoanele cu dizabilități.

Atribuțiile și obligațiile specialistului în comunicare:

 • Asigurarea vizibilității activităților de proiecte implementate (poze, elemente de vizibilitate etc.);
 • Asigurarea elaborării articolelor (scrise/video) și publicarea acestora pe paginile web a organizației și pagina de Facebook;

 • Participarea în cadrul meselor rotunde și grupurilor de lucru;
 • Elaborarea istoriilor de succes, materiale informative;

 • Redactarea și machetarea produselor de comunicare;

 • Promovarea rezultatelor activității organizației;
 • Colaborarea cu agențiile/organizațiile mass-media naționale și locale, în scopul sporirii vizibilității organizației;

Cerințe :

 • Studii superioare în jurnalism, științe ale comunicării sau alte domenii conexe;

 • Competențe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Outlook; editare foto/video; cunoașterea programelor de machetare; abilități avansate de navigare pe Internet;

 • Experiență în domeniul comunicării sau jurnalism;

 • Experiența de lucru cu organizațiile neguvernamentale și autoritățile publice;

 • Cunoașterea domemniului protecției sociale; drepturilor omului;

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbii române și ruse, limba engleză va constitui un avantaj;

 • Abilități  de a utilizare atât limbajul scris, cât și cel oral pentru a concepe și transmite mesaje coerente către grupurile țintă;

 • Gândire creativă, abilități de analiză ;abilitați de lucru în echipă; inițiativă, dinamism şi responsabilitate.

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului care demonstrează experiența de lucru în domeniul jurnalismului și/sau științe ale comunicării; minim o persoană de referință.

Metoda de depundere a dosarului:

Vă rugăm să prezentați  CV-ul până la data de 20 ianuarie 2023, inclusiv.

Dosarul va fi expediat electronic, la adresa de email: info@aopd.md, cu textul: „Specialist în comunicare”.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.