Termen extins: Concurs pentru selectarea unui expert/unei experte în elaborarea conceptelor și implementarea unor mini campanii de promovare a Școlii de Jurnalism din MoldovaSJM Logo ROM

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 9 decembrie 2022

Poziția: Expert/expertă în elaborarea conceptelor și implementarea unor mini campanii de promovare a Școlii de Jurnalism din Moldova (ȘJM)

Expertul/experta angajată:

 • va elabora conceptele a patru mini campanii de promovare a ȘJM și a activităților sale, inclusiv a admiterii pentru anul de studii 2023-2024;
 • va coordona pregătirea campaniilor de comunicare conform planului de acțiuni, dar și implementarea a cel puțin uneia în primele trei luni ale anului 2023, conform planului de promovare.

Instituția: Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM), organizație non-profit, orientată spre instruirea în domeniul mass-media.

Tipul contractului: Prestări servicii

Durata contractului: decembrie 2022 - martie 2023

Cerințe:

 • Studii superioare
 • Experiență relevantă în elaborarea și implementarea unor campanii similare
 • Cel puțin trei ani de experiență de muncă în/cu sectorul asociativ
 • Experiență de lucru în proiecte cu finanțare europeană/internațională
 • Cunoașterea limbilor română și engleză

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

 1. CV-ul expertului/expertei, cu indicarea experienței relevante în domeniu (inclusiv linkuri la campaniile elaborate și implementate);
 2. Oferta tehnică (aceasta va include o propunere de concept/concepte și un plan de lucru);
 1. Oferta financiară care să includă numărul zilelor dedicate pentru prestarea serviciilor și remunerarea per zi (în lire sterline, impozabil);
 2. O listă de până la trei referințe pentru care s-au desfășurat activități similare în ultimii trei ani, cu datele de contact incluse.

Documentele urmează să fie expediate, în fișiere separate, până la 9 decembrie 2022, ora 18:00, la adresa de e-mail info@scoaladejurnalism.md, cu mențiunea „Angajare expert campanii de promovare ȘJM”.

Pentru informaţii suplimentare, puteți suna la numărul de telefon: +373 692 699 56. Persoană de contact: Maia Metaxa, directoarea Școlii de Jurnalism din Moldova.

Școala de Jurnalism din Moldova este succesoarea proiectului „Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău”, lansat în 2006 ca proiect-pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova, în baza unor programe postuniversitare de jurnalism.  ȘJM activează de 16 ani în convingerea profundă că o presă independentă, liberă, instruită profesionist și dedicată în întregime principiilor de servire a publicului, este esențială pentru orice societate democratică. Detalii despre activitatea ȘJM găsiți pe: www.scoaladejurnalism.md, precum și pe pagina de Facebook a ȘJM.

În procesul de selecție, ȘJM nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. ȘJM oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.