Termen extins: Concurs pentru selectarea unui expert/unei experte în elaborarea politicilor publiceSJM Logo ROM

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 9 decembrie 2022

Poziția: Expert/expertă în elaborarea politicii salariale a Școlii de Jurnalism din Moldova

Instituția: Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM), organizație non-profit, orientată spre instruirea în domeniul mass-media

Tipul contractului: Prestări servicii, din decembrie 2022

Cerințe:

  • Studii superioare, inclusiv masterat, în științe socio-umane sau în domeniul juridic;
  • Experiență relevantă în elaborarea documentelor de politici publice;
  • Cel puțin trei ani de experiență de muncă în sectorul asociativ;
  • Experiență de lucru în proiecte cu finanțare europeană/internațională;
  • Cunoașterea limbilor română și engleză.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

1. CV-ul expertului/expertei, cu indicarea experienței relevante în domeniu (inclusiv linkuri la documentele de politici publice elaborate);

2. Oferta financiară (în euro, impozabil).

Ambele documente urmează să fie expediate, în fișiere separate, până la 9 decembrie 2022, ora 18:00, la adresa de e-mail info@scoaladejurnalism.md, cu mențiunea „Angajare expert politici publice”.

Pentru informaţii suplimentare, puteți suna la numărul de telefon: +373 68800728. Persoană de contact: Maria Praporșcic, coordonatoare Dezvoltare strategică a Școlii de Jurnalism din Moldova.

Școala de Jurnalism din Moldova este succesoarea proiectului „Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău”, lansat în 2006 ca proiect-pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova, în baza unor programe postuniversitare de jurnalism.  ȘJM activează de 16 ani în convingerea profundă că o presă independentă, liberă, instruită profesionist și dedicată în întregime principiilor de servire a publicului, este esențială pentru orice societate democratică. Detalii despre activitatea ȘJM găsiți pe: www.scoaladejurnalism.md, precum și pe pagina de Facebook a ȘJM.

În procesul de selecție, ȘJM nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. ȘJM oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.