BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de desfășurarea auditurilor în domeniul TIArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Departamentul Audit Intern dă asigurări și oferă servicii de consiliere independente și obiective, menite să aducă o valoare adăugată și să contribuie la îmbunătățirea activităților BNM. Direcția audit tehnologii informaționale, în calitate de unitate structurală a DAI, este responsabilă de derularea misiunilor de audit/misiuni ad-hoc asupra proceselor/sistemelor/obiectelor TI și administrarea aplicațiilor utilizate în cadrul DAI.

Obiectivele postului:

a) eficienţă şi calitatea sporită a procesului de activitate;

b) gestiunea eficientă a timpului de muncă;

c) conformarea cu cadrul legal, normativ și metodologic în vigoare;

d) dezvoltarea profesională continuă.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, audit și sau economiei, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 3 ani; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 2. Experienţă de muncă în domeniul TI și/sau auditurilor, de minim 1 an;
 3. Cunoştinţe în domeniul TI, securității informației, continuității activității;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului și cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române fluent și engleze la nivel tehnic;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză și a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru. 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experienţă specifică în domeniul auditului TI, gestiunii proiectelor, gestiunii serviciilor TI;
 2. Cunoașterea standardelor naționale și/sau internaționale în domeniul securității informației, managementul proiectelor, managementul riscurilor;
 3. Cunoașterea bunelor practici în domeniul TI;
 4. Certificări în domeniul auditului (Ministerul Finanțelor, CIA, CISA, ) și/sau TI (CISA, CISM, ITIL etc.)

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Desfășurarea  misiunilor de audit, de consiliere și misiunilor Follow-up de monitorizare a recomandărilor DAI, misiunilor ad-hoc în conformitate cu metodologia de audit în vigoare;
 2. Desfășurarea activităților de consultanță pe subiecte ce țin de tehnologiile informaționale;
 3. Elaborarea de ghiduri, instrucțiuni pentru utilizarea aplicațiilor din cadrul DAI;
 4. Administrarea aplicațiilor utilizate pentru audit (procesul de audit, analiza informațiilor);

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 09 decembrie 2022.

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din  08.07.2011;
 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea Cerinţelor minime obligatorii de securitate cibernetică nr. 201  din  28.03.2017;
 • Standarde de audit intern (IIA);
 • Standarde de securitate TI (standardele din seria ISO 27000, de ex. 27001, 27002 etc., ISO);
 • Cadre aferente auditului și riscului TI (de ex. ITAF, ISACA);
 • Managementul TI și TIC (de ex. COBIT, ISACA);
 • Managementul Serviciilor TI (ITIL, AXELOS);
 • Managementul proiectelor (de ex. PMBOK, PMI; PRINCE2, AXELOS);

și altă bibliografie aferentă domeniului TI.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram