Coordonator de proiectArticol adaugat de: Igor Petracov

ANUNȚ

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției vacante:

Coordonator de proiect

la proiectul: „Căușeni Agri Hub: infrastructură comunitară, de răcire și procesare a fructelor și legumelor” în cadrul apelului „Primarii pentru Creșterea Economică - Proiecte-pilot”

Referință: EuropeAid/170157/DH/ACT/Multi

 

DESCRIEREA POZIȚIEI

Coordonator de Proiect

Generalități:

Orașul Căușeni s-a alăturat inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică Locală” în data de 9 septembrie 2017. Conform Planului de Dezvoltare Socio Economică pentru Căușeni un obiectiv principal este stimularea creșterii economice a mediului de afaceri, dezvoltarea și crearea noilor locuri de muncă.

Obiectivul general:

Stimularea creșterii economice și crearea noilor locuri de muncă în Căușeni.

Obiectivul specific al proiectului:

Orașul Căușeni va contribui la inovarea producției în oraș prin:

 • inițierea infrastructurii comunitare, bazată pe parteneriate intersectoriale și un pachet know-how;
 • investiții locale pentru a stimula dezvoltarea afacerilor;
 • venituri crescute ale întreprinderilor locale și ale agricultorilor, prin acces combinat la infrastructură, know-how, clienți și piață;
 • a oferi întreprinderilor, asociațiilor de afaceri, agricultorilor abilități de know-how eficiente din punct de vedere al resurselor;
 • creșterea gradului de conștientizare a comunităților, consumatorilor și piețelor din sud-estul Moldovei cu privire la inovare.

Proiectul este implementat de Primăria orașului Căuşeni, Republica Moldova

Durata: 19 luni

Data începerii: 14 decembrie 2022

Funcții de bază:

Coordonatorul Proiectului „Căuseni Agri Hub: infrastructură comunitară, răcire și procesare fructe și legume” oferă asistență echipei de implementare a proiectului, îndrumări strategice și supraveghere tehnică a activităților și este responsabil pentru obținerea rezultatelor proiectului, în conformitate cu descrierea proiectului și contractului de grant.

Atribuții și responsabilități specifice

 • Monitorizarea tuturor activităților proiectului;
 • Crearea și implementarea unui sistem adecvat de comunicare și colaborare între toți partenerii de proiect și membrii echipei de proiect;
 • Asigură atingerea obiectivelor și a rezultatelor așteptate;
 • Elaborarea planurilor de proiect, întâlniri și coordonarea activității personalului de proiect;
 • Pregătirea rapoartelor de progres intermediare și finale către donator cu sprijinul asistentului și al membrilor echipei;
 • Identificarea, analizarea și gestionarea riscurilor de proiect și informarea factorilor de decizie despre acest lucru;
 • Coordonarea elaborării documentelor adiționale la contractul de grant, solicitarea aprobării modificărilor la documentația proiectului (dacă este cazul) și monitorizarea implementării acestora;
 • Asigurarea comunicării oficiale cu donatorul, partenerii de proiect si furnizorii/prestatorii de servicii in procesul de implementare a contractelor;
 • Stabilirea de parteneriate cu proiecte similare;
 • Oferă suport tehnic, mentorat personalului de proiect atunci când sunt identificate lacune de cunoștințe sau oportunități de creștere a eficacității;
 • Menține relații excelente de lucru cu părțile interesate cheie.

Subordonare:

Primarului orașului Căuşeni.

Educație și experiență:

Diplomă universitară, în economie sau în alte domenii conexe.

Cel puțin un curs de formare în domeniul managementului de proiect.

Abilități lingvistice:

Cunoașterea excelentă a limbii Engleze și limbii Române.

Cunoștințe computer: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Outlook, Internet și alte instrumente digitale pentru organizarea muncii în echipă

Alte cerințe specifice:

 • Experiență în domeniul coordonării proiectelor minim 3 ani.
 • Experiență specifică în domeniul managementului/coordonării și/sau monitorizării și evaluării proiectelor finanțate de UE va constitui un avantaj.
 • Experiență în planificarea/scrierea și/sau monitorizarea și evaluarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale.

Candidații interesați sunt bineveniți să trimită CV-urile până la data limită:12 decembrie 2022, ora 16:30 la primaria@causeni.org

Nu vor fi luate în considerare trimiterile cu întârziere. Subiectul va include următoarele informați: Nume/ Prenume, Coordonator proiect „Căușeni Agri Hub: Infrastructură comunitară, răcire și procesare fructe și legume”

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu. Mai multe informații pot fi solicitate la adresa de e-mail menționată mai sus.

telegram