BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNMArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Scopul sau atribuțiile direcției:

 • Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare.

Obiectivele postului:

 • Participarea la procesul de elaborarea și actualizare a taxonomiilor de raportare (XBRL) și rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM, acordarea suportului necesar utilizatorilor SIRBNM.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul statistic/tehnologiilor informaționale/finanțe/economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator avansat, în special a aplicațiilor MS Word și MS Excel;
 • Experiența profesională de minim 1 an, în domeniul statisticii/financiar bancar/ tehnologiilor informaționale;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române - fluent și engleze – citire și înțelegere, în special nivel tehnic (manuale utilizator, standarde, ghiduri, instrucțiuni);
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Nu sunt obligatorii, dar constituie avantaj următoarele calificări:

 • Cunoașterea standardului XBRL (specificații, taxonomii, etc);
 • Cunoașterea limbajului XML, xPath și xQuerry;

Principalele atribuții:

 • Participarea la implementarea/ajustarea modelelor de date bazate pe standardul XBRL, în baza actelor normative ale BNM;
 • Elaborarea taxonomiilor XBRL, formulelor de validarea (în baza specificații Formula 1.0), testarea și validarea taxonomiilor și formulelor de validare;
 • Conlucrarea cu subdiviziunile BNM în procesul de elaborarea a rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM;
 • Asigurarea diseminării periodice pe pagina WEB BNM a datelor din cadrul SIRBNM, în conformitate cu solicitările subdiviziunilor BNM;
 • Asigurarea actualizării în cadrul SIRBNM a nomenclatoarelor și datelor de referință utilizate de aplicație;
 • Asigurarea testării și localizării interfeței versiunilor noi a aplicațiilor SIRBNM;
 • Acordarea suportului necesar utilizatorilor interni, aferent utilizării aplicațiilor SIRBNM;
 • Acordarea suportului necesar utilizatorilor entităților raportoare în procesul de raportare către BNM.

!Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.  

Termenul pentru depunerea CV-urilor: 07 decembrie 2022.

Bibliografie:- Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. 245 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala);

- Specificațiile Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1, XBRL Dimensions 1.0, Formula 1.0, etc (https://specifications.xbrl.org/specifications.html)

- Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram