Ofițer de achiziții/Purchase OfficerArticol adaugat de: Solidarités International

ONG-ul SOLIDARITES INTERNATIONAL ajută populațiile afectate de conflicte și violențe, epidemii, dezastre naturale sau legate de climă și colaps economic. Echipele noastre umanitare se angajează să ajute oamenii ale căror vieți, sănătate și securitate sunt amenințate, prin satisfacerea nevoilor lor cele mai vitale: hrană, apă, adăpost și igienă. Pentru mai multe informații despre Solidarités International, vă rugăm să vizitați site-ul său: https://solidarites.org/

Ești obișnuit să fii mereu activ și să înveți ceva nou zilnic?

Dacă ești o persoană comunicabilă și ești gata să te implici în diverse proiecte umanitare, vrem să te anunțăm că echipa noastră crește și este în căutare de Ofițer de achiziții!

Responsabilitățile Ofițerului de achiziții:

 • Participa la analiza mediului local de achiziție
 • Actualizează listele de prețuri și fișierele furnizorilor
 • Se asigură că formatul și informațiile despre oferte și facturi respectă reglementările
 • Implementează achiziții respectând regulile și procedurile de aprobare stabilite de donatori și Solidarités International
 • Se asigură că produsele achiziționate corespund cerințelor responsabilului de achiziții în ceea ce privește cantitatea și calitatea
 • El/ea este responsabil pentru depunerea și arhivarea documentelor logistice legate de achiziții
 • Întocmește și arhivează dosarele de achiziție în conformitate cu regulile Solidarités International și ale donatorilor săi.

Limba Engleză este binevenită

CV-ul și Scrisoare de intenție să fie expediate în limba engleză.

Locația: Chișinău:

Salariu brut: 13,860 MDL

 

The NGO SOLIDARITES INTERNATIONAL assists populations affected by conflicts and violence, epidemics, natural or climate-related disasters and economic collapse. Our humanitarian teams are committed to helping people whose lives, health and security are threatened, by meeting their most vital needs: food, water, shelter and hygiene. For more information about Solidarités International, please visit its website: https://solidarites.org/

Are you used to always being active and learning something new every day?

If you are a communicative person and you are ready to get involved in various humanitarian projects, we want to let you know that our team is growing and is looking for a Purchase Officer!

Responsibilities of the Purchase Officer:

 • Participate in the analysis of the local purchasing environment
 • Updates price lists and vendor files
 • Ensures format and information on tenders and invoices comply with regulations
 • Implement procurements following the rules and approval procedures established by donors and Solidarités International
 • Ensures that purchased products meet purchasing manager's requirements in terms of quantity and quality
 • He/she is responsible for filing and archiving procurement-related logistics documents
 • Prepares and archives procurement files in accordance with the rules of Solidarités International and its donors.

English is welcome

CV and Cover Letter to be sent in English.

Location: Chisinau:

Gross salary: 13,860 MDL

telegram