Anunț de selectare Mentori & Coacheri în cadrul HUBului Antreprenorilor Sociali (EcoVisio)Articol adaugat de: EcoVisio

289618012 357451783080343 945293256268237171 n

ANUNȚ

de elaborare a unei baze de date de MENTORI, TRACKERI, COACHERI pentru antreprenorii locali și sociali 

în cadrul programului LOCAL CHANGEMAKER ACCELERATOR și
alte programe ale HUB-ului Antreprenorilor Sociali Context

Începând cu 06 iulie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea Suediei, organizația EcoVisio a lansat proiectul HUB-ul Antreprenorilor Sociali. Proiectul, cu durata de 24 de luni, are ca obiectiv dezvoltarea capacităților IMM-urilor din regiuni, care au afaceri cu impact social și de mediu, întreprinderi sociale și locale din Republica Moldova, ca acestea să fie reziliente și profitabile, și să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunității lor. 

În anul 2022 HUBul Antreprenorilor Sociali a lansat programul LOCAL CHANGEMAKER SCHOOL & ACCELERATOR.  Cursul de Școala - timp de 2 luni - este un curs pentru tineri și tinere, care nu au afacerea lansată, dar au dorință și o idee. Cursul de Accelerator - timp de 6 luni – este un curs pentru antreprenori sociali, organizații și business-uri cu impact și cu un model de afacere existent.Obiectiv

În acest context, organizația EcoVisio solicită oferte pentru a selecta mentori în activități de mentorat pentru consolidarea capacităților de business ale beneficiarilor HUB-ului Antreprenorilor Sociali.

 

Responsabilități

 • Elaborarea unui programul de mentorat inovativ în domeniul antreprenorial și impact business;
 • Propunerea/elaborarea de instrumente pentru formarea și dezvoltarea competențelor generale și individuale ale beneficiarilor în domeniul antreprenorial;
 • Implicarea și concentrarea pe menti și ideea lui/ei pentru o mai eficientă interacțiune și un progres real în final;
 • Încurajarea realizării de parteneriate, schimbului de experiență și transferului de tehnologie și know-how, totodată, promovând diversificarea activităților economice, dezvoltarea de noi produse și servicii și îmbunătățirea celor existente;
 • Elaborarea unui raport narativ de activitate în baza activităților desfășurate.

 

După colectarea datelor de la specialiști și a necesităților participanților, noi vom contacta mentori, coacheri potriviți după subiect și experiență. La fel, baza de date va fi promovată printre alte Business HUB-uri și organizații din Republica Moldova. Serviciile vor fi prestate în etape pe parcursul perioadei decembrie 2022 - iulie 2023, coordonând sesiunile cu AO EcoVisio.

 

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a reprezentantul/tei echipei HUB-ului Antreprenorilor Sociali. Structura și conținutul activității de mentorat și coaching vor fi elaborate reieșind din cerințele AO EcoVisio și ale proiectului. Toate materialele vor fi aprobate de AO EcoVisio.
Ședințe de mentorat/coaching vor fi desfășurate, coordonând cu menti și mentori - fie la oficiul EcoVisio, fie într-o cafenea, fie la oficiul mentorului/coacher-ului, fie la oficiul lui menti.Candidații eligibili

Candidații eligibili pentru a participa la acest concurs sunt persoanele fizice și persoanele juridice care vor demonstra experiență anterioară în mentorat pentru antreprenori. Experiența în domeniul antreprenoriatului social sau antreprenoriat cu impact va servi un avantaj.   

 

Cerințe față de oferta financiară

Contractantul va indica prețul per sesiune (individuală și de grup) de mentorat (inclusiv și durata), menționând toate taxele adiționale (dacă sunt). 

 

Cerințe specifice față de candidați

 • un avantaj prezintă Studiile superioare în domenii relevante;
 • un avantaj prezintă Experiența de lucru în mentorat (explicată clar în dosarul de depunere);
 • Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit;
 • Abilități bune de comunicare și interacțiune cu antreprenorii;
 • Abilitatea de a realiza sesiunile în limba română (dar vom avea și sesiunile în limba rusă cu mentorii/coacherii, care posedă limba).

Dosarul trebuie să conțină următoarele

 • Ofertă financiară care va fi calculată reieșind din valoarea unei sesiuni de mentorat, cu toate taxele menționate într-o linie separată (Modelul de ofertă este atașat);
 • Descrierea experienței relevante și indicarea subiectelor pentru sesiunile de mentorat (Modelul de document este atașat). 
 • CV-ul candidatului care demonstrează experiența în domeniu.

Lista de subiectele orientative (dar nu se limitează doar la acestea (!) - așteptăm și alte propuneri din partea dvs):

 • Mentorat sau coaching în creșterea afacerii cu impact social și de mediu, 
 • Mentorat sau coaching general în crearea afacerii cu impact social și mediu, 
 • Ecologizarea afacerilor, Antreprenoriat verde, Antreprenoriat Circular,
 • Crearea impactului, măsurarea impactului social și de mediu, 
 • Managementul financiar, accesarea fondurilor, accesarea finanțărilor rambursabile; 
 • Promovare, informare, marketing; 
 • Poziționarea brandului, crearea brandului; 
 • Vânzările; 
 • Scrierea business planului; 
 • Tehnologizarea afacerilor; 
 • Consultări în domeniile turismului, comerțului, agricultura, educație, construcții, etc.
 • Strategia de venituri;
 • Strategia de Fundraising;
 • Export și Import;
 • Acces la piața Europeană;
 • Crearea contentului: texte, foto, video;
 • Contabilitate;
 • Legislație și aspecte juridice;
 • Tehnologie de producție; și ALTELE

 

Criterii de selecție a ofertelor

 

EcoVisio va selecta expertul/ă în baza ofertei complete transmise.

Criteriile de selecție vor include următoarele: 

 

 • 50% - experiența candidatului în domeniul relevant cererii de ofertă; 
 • 50% - raportul preț-calitate-cantitate servicii.

 

Depunerea dosarului

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate, conform prezentului caiet de sarcini, până la data de 20 ianuarie 2023, inclusiv. 

Setul de documente va fi expediat electronic, la adresa de email: procurement@ecovisio.org cu textul:  ”Mentorat, HUB AS” în linia de subiect. 

 

Doar candidații selectați vor fi contactați.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Pentru mai multe detalii și în cazul întrebărilor, vă invităm să contactați. Directoarea proiectului, Daniela GURSCHI: daniela.gurschi@ecovisio.org 

Dacă cunoști pe cineva care s-ar potrivi, nu ezita să distribui articolul! Anunțul poate fi descărcat AICI. 

***

Programul de Local Changemaker Accelerator este realizat în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Asociația Businessului European și a Centrului Contact. O parte din program se desfășoară cu suportul proiectului Collaborate4Impact, implementat de EVPA și 5 parteneri din țările Parteneriatului Estic, reprezentat în Republica Moldova de către AO EcoVisio, finanțat de Uniunea Europeană.

telegram