Cash Officer/Ofițer de numerarArticol adaugat de: Solidarités International

Ești obișnuit să fii mereu activ și să înveți ceva nou zilnic?

Dacă ești o persoană comunicabilă și ești gata să te implici în diverse proiecte umanitare, vrem să te anunțăm că echipa noastră crește și este în căutare de Ofițer Distribuție Numerar!

Responsabilitățile Ofițerului Distribuție Numerar:
1. Oferirea suportului în desfășurarea procesului de asistență financiară beneficiarilor (familiile care gazduiesc refugiați).
2. Colaborarea cu autoritățile locale, asistenții sociali etc. pentru implementarea proiectelor de asistență în numerar pentru comunitatea gazdă din Republica Moldova.
3. Participarea la ședințe cu autoritățile administrativ-teritoriale și comunicarea scopului și implimentării proiectelor.
4. Asigurarea documentației corespunzătoare pentru toate articolele distribuite (certificatele de donație, listele de beneficiari)
5. Verificarea beneficiarilor pentru a se asigura că identificarea și selecția persoanelor vulnerabile este realizată corect și transparent înainte de efectuarea transferului de numerar.
În acest context, noi oferim un salariu atractiv, oficiu în centru orașului Chișinău. Vei activa într-un mediu de lucru dinamic și interactiv, deasemenea vei face parte dintr-un colectiv cu un spirit de echipă dezvoltat.Are you used to always being active and learning something new every day?

If you are a communicative person and you are ready to get involved in various humanitarian projects, we want to let you know that our team is growing and is looking for a Cash Distribution Officer!

Responsibilities of the Cash Distribution Officer:
1. Providing support in carrying out the process of financial assistance to beneficiaries (families hosting refugees).
2. Collaboration with local authorities, social workers, etc. for the implementation of cash assistance projects for the host community in the Republic of Moldova.
3. Participation in meetings with administrative-territorial authorities and communication of the purpose and implementation of the projects.
4. Ensuring proper documentation for all items distributed (donation certificates, beneficiary lists)
5. Verification of beneficiaries to ensure that the identification and selection of vulnerable people is done correctly and transparently before the cash transfer takes place.

In this context, we offer an attractive salary, office in the center of Chisinau. You will work in a dynamic and interactive work environment, you will also be part of a collective with a developed team spirit.

oPostul de bază la Chișinău
o Salariu: 13 860 LEI (brut)

telegram