Specialist principal informarea și documentarea tinerilorArticol adaugat de: Centrul de Tineret Ciocana

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău angajează: specialist principal informarea și documentarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Ciocana, str. Petru Zadnipru 3/2) – 1 unitate;

Cerințele funcției


Studii:
studii superioare de licență sau profesional tehnice postsecundare / postsecundar nonterțiar, preferențial în domeniul științelor socio-umane


Experiență profesională:
Experiență de cel puțin un an de lucru cu tinerii;


Condiții de participare:
1) deţine cetăţenia Republicii Moldova
 2) are studii superioare universitare;
 3) are o experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 1 an;
4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 35 ani;
5) cunoaşte limba română;
6) este apt din punct de vedere medical (certificate de la medical de familie) pentru exercitarea funcţiei;
7) nu are antecedente penale (certificat de cazier judiciar);
8) nu a fost concediat în ultimii 3 ani în temeiul art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul Muncii ( confirmat prin declarație pe proprie răspundere, conform anexei nr.8 la Regulament)


Abilități:
a) să cunoască particularitățile de dezvoltare psiho-socială și fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenților și tinerilor;
b) să cunoască drepturile tinerilor și a necesităților acestora;

c) să posede tehnici de observare a tânărului în mediul său de viață, în relațiile și acțiunile sale cotidiene;
d) să cunoască abilități de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea personală,comunicarea,mobilitatea,autocontrolul, deprinderi de
viață, capacitatea de integrare socială a tinerilor;
e) abilități de planificare,de lucru în echipă, de cooperare și comunicare;
f) adaptabilitate și flexibilitate în exercitarea atribuțiilor;
g) alte cerințe stipulate în fișa postului.


Formularul completat poate fi depus pe adresa: str.Dosoftei, 99, biroul nr.29,
Direcția managementul resurselor umane sau la adresa
electronică  centru.chisinau@gmail.com , până la data de 24 noiembrie 2022,
ora 17:00
Tel. relaţii: 022 201618

Detalii suplimentare și formularul de participare: https://chisinauedu.md/functii-vacante/ 

telegram