A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea experților naționali pentru dezvoltarea conceptului de sprijin psihosocial și a Curriculumului de instruire în acest sensArticol adaugat de: Olga Morarenco

Despre organizație

 

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică, socială și abilitare economică.

În vederea susținerii comunităților-gazdă din Republica Moldova în contextul crizei refugiaților din Ucraina, în luna octombrie curent a fost lansat proiectul „Sprijin psihosocial pentru abilitarea comunităților locale” (Socio-psychological support for empowering local communities).

Proiectul este finanțat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și urmează a fi implementat de către CDF în raioanele Căușeni, Ștefan-Vodă și Ungheni.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităților prestatorilor de servicii publice și anume a celor din domeniul asistenței sociale, educație, precum și ai altor specialiști relevanți de a interacționa cu beneficiarii într-un mediu sensibil la conflict. 

Astfel, se propune consolidarea bazei metodologice prin dezvoltarea conceptului de sprijin psihosocial, precum și a Curriculumului de instruire în acest sens pentru specialiștii din domeniul asistenței sociale și educație, precum și ai altor specialiști relevanți.

Obiectiv

 Selectarea unor experți naționali care vor acorda suport la elaborarea Conceptului de sprijin psihosocial, precum și a Curriculumului de instruire în acest sens pentru specialiștii din domeniul asistenței sociale și educație, precum și ai altor specialiști relevanți.

 

Responsabilități și sarcini generale

 • Suport la elaborarea proiectului de Concept privind sprijinul psihosocial;
 • Suport la elaborarea Curriculumului de instruire privind sprijinul psihosocial și a Planului de instruiri în acest sens;
 • Acordare de suport la organizarea a trei sesiuni de instruire privind sprijinul psihosocial pentru specialiștii din domeniul asistenței sociale și educație din regiuni (Căușeni, Ștefan-Vodă și Ungheni);

 

Cerințe față de aplicanți

 • Studii superioare în domeniul administrație publice, drept, științe ale educației, asistență socială, psihologie;
 • Experienţă în domeniu- minim 3 ani;
 • Cunoștințe în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței în bază de gen;
 • Abilități de analiză și sinteză, formularea concluziilor și recomandărilor;
 • Capacitatea de interacțiune și comunicare eficientă cu beneficiarii și cu membrii echipei de lucru;
 • Cunoaşterea limbilor română şi rusă - obligatoriu;
 • Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Motivație și empatie în lucrul cu fetele, femeile, dinamism,  entuziasm și seriozitate;
 • Cunoștințe de operare PC.

 

Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul;
 • Oferta financiară (MDL net per zi).

 

Aspecte organizaționale

Persoana selectată de va lucra în bază de contract de prestare servicii, în perioada lunilor noiembrie 2022 – ianuarie 2023 (15 zile lucrătoare).

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este  23.11. 2022, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs expert național privind conceptul de sprijin psihosocial” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

telegram