Pedagogue is needed for Children Center "Rainbow of Hope"Articol adaugat de: Natalia Postolachi

 

Curcubeu Sperantei

Cunoștințe:

- cunoștințe de management

- cunoștințe de operare la calculator;

- cunoștințe generale privind disciplinele reale și umanitare la nivel general

- cunoașterea limbii române și a limbii ruse.

 Abilități: abilități de proiectare și organizare, abilități de conducere, abilități de comunicare eficientă, abilități de soluționare a conflictelor,  rezistență la stres, adaptabilitate rapidă, abilități de luare a deciziilor, abilități de lucru manual (mâini dibace).

 Atitudini și comportamente: atitudine orientată către copil,  politeţe, persoană energică si amabilă; atitudine pozitivă şi conciliantă în relaţiile cu copiii şi colegii, disciplină, punctualitate, creativitate, implicare activă, atitudine responsabilă față de lucrurile materiale din Centru, receptivitate în realizarea sarcinilor, responsabilitate.

 

Responsabilitati şi sarcini:

 • Coordonează activităţile lucrătorului social.
 • Supervizează activitatea lucrătorilor sociali.
 • Oferă indicaţii şi propuneri lucrătorului social în lucrul cu copiii.
 • Realizează la necesitate demersuri către instutițiile de învățământ, către DGETS privind situația școlară a copiilor.
 • Colaborează cu învățătorii, profesorii și administrația şcolilor frecventate de copiii din Centru.
 • Participă la şedinţele cu părinţii organizate în cadrul instituțiilor de învățământ.
 • Are în vizor reuşita şi frecvenţa copiilor la şcoală.
 • Realizează temele pentru acasă cu copiii împreună cu lucrătorii sociali.
 • Realizează seminarii cu copiii (seminarii ce țin de cultura generală).
 • Verifică completarea agendelor copiilor.
 • Organizează ieşiri la teatru, muzeu, cinematorgraf ș.a. cu copiii.
 • Coordonează şi organizează programe pentru diferite sărbători.
 • Realizează cu copii lucrări din ciclul “mîini dibace”.
 • Organizează şi participă cu copiii la diferite expoziţii.
 • Organizează zilele de naştere a copiilor.
 • Înscrie la şcoală copii nou veniţi în Centru.
 • Procură materialele necesare activităţii şcolare şi extraşcolare.
 • Asigură copiii cu manuale şcolare (închirierea manualelor şcolare).
 • Are grijă de starea manualelor.
 • Are grijă de biblioteca Centrului.
 • Elaborează graficelor lunare.
 • Completează registrele necesare.
 • Respectă principiul confidenţialităţii.
 • Îndeplinește normele cu privire la protecția muncii și regulile securității.

Termen de limita 18.11.2022

CV pe Email curcubeulsperantei42@gmail.com

Persoana de Contact: Natalia Postolachi 079433703

telegram