Centrul „Low Vision” contractează servicii de consultanță în domeniul financiar (prestatori de servicii persoane fizice  sau persoane juridice)  Articol adaugat de: Ghidirimschi Tatiana

Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION” (în continuare - Centrul „LOW VISION”)” implementează Proiectul „Servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilități de vedere din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Proiectul se axează pe promovarea unui document de politici la nivel național privind Sănătatea Ochilor, activitate care vine ca răspuns la recomandările Rezoluției Adunării Mondiale a Sănătății (WHA73 –,,Provocarea pentru un nou deceniu”) și la Raportul Mondial Dedicat Vederii elaborat de OMS, precum și corelarea cu obiectivele-cheie de politică globală stabilite de Agenda ONU pentru dezvoltare durabilă 2030. Proiectul prevede inclusiv dezvoltarea Serviciului psiho-social destinat persoanelor cu dizabilități de vedere, în cadrul căruia vor activa un psiholog și un asistent social.

În cadrul proiectului se contractează servicii de consultanță conform următorilor Termeni de referință (ToR): Servicii de consultanță în domeniul financiar (prestatori de servicii persoane fizice  sau persoane juridice).  

Serviciile de consultanță vor fi prestate în perioada Noiembrie 2022 – Martie 2023

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

  • CV-ul, cu evidențierea experienței în domeniul relevant pentru realizarea consultanței (max.4 pagini);
  • Oferta financiară* elaborată conform Anexei din ToR.

* Notă:

Oferta financiară a persoanei juridice va include costul pentru consultanță per zi în EUR, valoarea netă fiind aplicată scutirea de TVA cu drept de deducere (TVA cota 0)

În cazul persoanelor fizice, oferta va constitui de asemenea suma netă solicitată per zi în EUR. În scopul evaluării ofertelor financiare, Centrul ”LOW VISION” va calcula suma cu toate taxele incluse, conform legislației în vigoare.

 

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 17 noiembrie 2022, ora 16.00.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: lowvision2020@gmail.com, cu mențiunea „Servicii de consultanță în domeniul financiar”.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 068284528/022240330 sau la adresa de e-mail menționată.

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

telegram