BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNMArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Scopul sau atribuțiile direcției:

Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare.

Obiectivele postului: Participarea la procesul de elaborarea și actualizare a taxonomiilor de raportare (XBRL) și rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM, acordarea suportului necesar utilizatorilor SIRBNM.

 

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul statistic sau tehnologiilor informaționale cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective.

- Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator avansat, în special a aplicațiilor MS Word și MS Excel;

- Experiență minim 3 ani în domeniul raportării / tehnologii informaționale (XML, xPath, xQuery);

- Cunoașterea standardului XBRL (specificații, taxonomii, etc) sau a limbajului XML, xPath și xQuerry;

- Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române - fluent și engleze – citire și înțelegere, în special nivel tehnic (manuale utilizator, standarde, ghiduri, instrucțiuni);

- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;

- Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

 

Principalele atribuții funcționale:

  • - Participarea la implementarea/ajustarea modelelor de date bazate pe standardul XBRL, în baza actelor normative ale BNM;
  • - Elaborarea taxonomiilor XBRL, formulelor de validarea (în baza specificații Formula 1.0), testarea și validarea taxonomiilor și formulelor de validare;
  • - Conlucrarea cu subdiviziunile BNM în procesul de elaborarea a rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM;
  • - Gestionarea drepturilor de acces a utilizatorilor BNM la SIRBNM;
  • - Asigurarea actualizării în cadrul SIRBNM a nomenclatoarelor și datelor de referință utilizate de aplicație;
  • - Asigurarea testării și localizării interfeței versiunilor noi a aplicațiilor SIRBNM;
  • Acordarea suportului necesar utilizatorilor interni, aferent utilizării aplicațiilor SIRBNM;
  • Acordarea suportului necesar utilizatorilor entităților raportoare în procesul de raportare către BNM;

 !Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

 Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 17 noiembrie 2022.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 

Bibliografie:

- Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. 245 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala);

- Specificațiile Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1, XBRL Dimensions 1.0, Formula 1.0, etc (https://specifications.xbrl.org/specifications.html)

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram