Termen extins: Centrul CONTACT anunță concurs pentru angajarea unui expert/expertă sau grup de experți în evaluarea intermediară a capacității în colectare de fonduriContext: La data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, reprezentată de către Comisia Europeană, prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și cofinanțat de Suedia, implementat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European.

În vederea realizării de succes a proiectului, Centrul CONTACT anunță extinderea concursului de angajare a unui expert/expertă sau grup de experți în evaluarea intermediară a capacității în colectare de fonduri pentru 6 HUB-uri (centre de suport în afaceri) și 10 fonduri de susținere a antreprenoriatului pentru tineri.

Expertul/experta sau grupul de experți vor îndeplini următoarele sarcini:

 • Aplicarea metodologiei de evaluare a capacității în colectare de fonduri pentru 6 HUB-uri (centre de suport în afaceri) și 10 FAT (fonduri de susținere a antreprenoriatului pentru tineri) – metodologia a fost deja elaborată, și urmează să fie prezentată prestatorului selectat;
 • Efectuarea evaluărilor intermediare ale capacității în colectare de fonduri pentru 6 HUB-uri (centre de suport în afaceri) și 10 fonduri de susținere a antreprenoriatului pentru tineri;
 • Pregătirea rapoartelor privind nivelul capacității de colectare de fonduri conform structurilor evaluate: (1) 6 HUB-uri (centre de suport în afaceri) și (2) 10 FAT (fonduri de susținere a antreprenoriatului pentru tineri). Rapoartele vor reflecta situația actuală, în comparație cu raportul de evaluare inițială și un set de recomandări personalizat, pentru remedierea activității beneficiarilor.

Livrabile și termeni de realizare:

Nr

Livrabil

Cantitatea

Termen de livrare

1.     

Notă de concept privind aplicarea metodologiei de evaluare a capacității de colectare de fonduri

1 notă de concept

10 octombrie 2022

2.     

Evaluarea intermediară a capacității  în colectare de fonduri (1) HUB-uri (centre de suport în afaceri), (2) FAT (fonduri de susținere a antreprenoriatului pentru tineri);

Chestionarele de evaluare

17 noiembrie 2022

3.     

Rapoarte în baza rezultatelor evaluării intermediare a capacității de colectare de fonduri pentru: (1) HUB-uri (centre de suport în afaceri), (2) FAT (fonduri de susținere a antreprenoriatului pentru tineri), elaborate în baza rezultatelor evaluării, comparativ cu rezultatele  evaluării inițiale.

2 rapoarte finale de evaluare

12 decembrie 2022

Cerințe față de expert/expertă sau grup de experți:

 • Studii superioare în domeniile economic, de drept, politici publice, sau alte domenii relevante;
 • Experiență de lucru în colectare de fonduri, cel puțin de 3 ani;
 • Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor;
 • Punctualitate de a prezenta livrabilele conform orarului prestabilit;
 • Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile.

Criteriile de selecție:

 • Experiență și cunoștințe în elaborare/aplicarea de conținut;
 • Calitatea materialelor elaborate anterior;
 • Oferta financiară per zi în raport cu numărul zilelor de lucru propuse.

Procedura de aplicare și de selectare:

Candidații interesați sunt încurajați să depună personal sau prin e-mail dosarul, care va conține:

 • Scrisoare de motivare, explicând cum candidatura dvs. îndeplinește abilitățile și experiența solicitată în concurs;
 • Link-uri către unele materiale elaborate (în cazul în care sunt);
 • CV-ul/urile expertului/experte sau echipei de experți.
 • Oferta financiară (în EUR, net) per zi (se va indica numărul total al zilelor de lucru), conform tabelului de mai jos:

Serviciu

Nr. zile

Preț în EUR Net per zi

 (TVA 0 pentru companii)

Preț în EUR Net

Total

Elaborarea notei de concept

     

Aplicarea evaluării intermediare conform metodologiei

     

Elaborarea rapoartelor finale (2)

     

Total Euro Net

 

Dosarul va fi expediat la adresa de email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect:

Evaluare intermediară în colectare de fonduri.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 26 septembrie 2022.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect. Tel: 22233947, 068386664, Email: lporumb@contact.md

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.