Anunț de angajare! AO Copiii Ploii angajează manager(ă) centrul de ziAngajăm manager(ă) centru.

 

Asociația Obștească Copiii Ploii , implementează  proiectul „Dezvoltarea Centrului de zi pentru copii cu boli rare în municipiul Chișinău, sect. Rîșcani și suburbii” din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

În cadrul proiectului se angajează Manager(ă) centru de zi .

Perioada prestării serviciilor: pe termen lung

Locul desfășurării activității: Centrul ”Fluture Albastru”, str. Braniștii 5/6, mun. Chișinău

Tipul de activitate: full-time

Cerințe:

Studii universitare în domeniul economic administrativ/management, științe economie/sociale sau alte domenii relevante. Studiile post universitare în domenii relevante prezintă un avantaj. 

Experiență în muncă cel puțin de 2 ani și cunoștințe practice ale lucrului în cadrul organizațiilor neguvernamentale sau administrației publice locale;  

Experiența în domeniul serviciilor sociale de integrare a persoanelor cu necesități speciale constituie un avantaj 

Atribuții și responsabilități: 

Organizează și dirijează activitatea curentă a Centrului de zi în conformitate cu Regulamentul; 

Coordonează implementarea Planului de Activitate a Centrului, inclusiv a Planului de Monitorizare și Evaluare a realizării obiectivelor și rezultatelor; 

Asigură respectarea și corectitudinea procedurilor interne stabilite; 

Asigură reprezentarea intereselor Centrului și contribuie la crearea unei imagini pozitive în relațiile cu partenerii de dezvoltare, conferințe și relațiile cu mass media; 

Administrează și gestionează corect mijloacele financiare ale Centrului; 

Elaborează bugetul anual al organizației cu implicarea managerului financiar şi contabilului; 

Asigură un climat favorabil pentru instruirea și perfecționarea continuă a echipei Centrului. 

Competențe și abilități: 

Abilități de lider, de setare a priorităților, organizare a timpului și lucrului în echipă; 

Abilități de comunicare și raportare eficientă verbal și în scris; 

Abilități de colectare și analiză a informației, și formulare a concluziilor; 

Abilități de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale; 

Cunoașterea limbilor română, rusă. Engleza este un avantaj; 

Cunoașterea calculatorului MS Office, pachetul Google (Google docs, gmail) la nivel de utilizator avansat 

 Dosarul candidatului va include: 

Curriculum vitae (CV) (în limba română); 

Scrisoare de motivare. 

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail:  copiii.ploii@gmail.com , cu mențiunea Manager(ă) centru.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 069361106 sau la adresa de e-mail menționată.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 27 septembrie 2022, ora 17.00.

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.

Articol adaugat de: A.O.Copiii Ploii

telegram