Fundația LED în Moldova angajează contabilDescriere:

Denumirea postului:               Contabil

Loc de muncă:                        Republica Moldova, Chișinău, Centru

Tip de contract:                       Regimul de muncă cu timp parțial, 50%

Durata contractului:                Perioadă determinată, 01.11.2022 – 31.12.2024

Termen limită de aplicare:      30 septembrie 2022

Data de începere:                  1 Noiembrie 2022

Prezentare generală:

Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) este o organizație nonguvernamentală care acordă asistență tehnică pentru dezvoltare în domeniul educație. Oficiul de coordonare din Republica Moldova gestionează un portofoliu de opt proiecte care au drept scop îmbunătățirea calității educației și formării profesionale. Rolul echipei este de a asista partenerii locali și monitoriza proiectele implementate de aceștia. Mai multe informații despre activitatea LED puteți accesa la: www.led.md.

Principalele responsabilități:

 • Întocmirea și procesarea documentelor primare în conformitate cu reglementările legislației naționale precum și procedurilor interne ale LED;
 • Ținere evidență continuă a documentelor primare și contabilizare operațiuni economice în sistemul de Contabilitate 1C (versiunea 8.3);
 • Completare și menținere (în format electronic/manual) a registrelor contabile;
 • Perfectarea și procesarea documentelor salariale (pentru 3 angajați);
 • Înregistrarea tranzacțiilor financiare (în e-banking) și a cheltuielilor conform liniilor de buget aprobate de donator, urmărirea primirii la timp a extraselor bancare și verificarea concordanței acestora cu documentele însoțitoare;
 • Calculul și înregistrarea deconturilor de avans / rapoartelor de călătorie conform legislației in vigoare si prevederilor donatorului;
 • Completarea corectă a tuturor documentelor financiare;
 • Perfectare și prezentare în termenii stabiliți a rapoartelor financiare și altor dări de seamă contabile, fiscale și statistice prevăzute de legislația în vigoare cu închidere lună/trimestru/an de gestiune;
 • Elaborarea rapoartelor financiare către donator (semianual și anual);
 • Perfectarea contractelor cu persoane fizice/juridice și gestionarea acestora;
 • Participare la realizarea procesului de audit anual al companiei;
 • Propunerea soluțiilor de optimizare a procesului de evidență contabilă;
 • Arhivarea documentelor financiare în conformitate cu legislația in vigoare și cerințele donatorului (zilnic, lunar și anual);
 • Participare la efectuarea inventarierii și contabilizare ulterioară a rezultatelor acesteia;
 • Oferire suport pentru partenerii locali cu privire la perfectarea rapoartelor financiare, verificarea rapoartelor financiare/de audit expediate de către partenerii locali (semianual și anual).

Calificări și abilități personale:

 • Diplomă de licență în contabilitate, o calificare suplimentară ar constitui un avantaj;
 • Cunoștințe temeinice în domeniul financiar-contabil reglementat de legislația națională, cunoașterea normelor și reglementărilor legale privind contabilitatea în organizațiile non-guvernamentale;
 • Cunoștințe bune și experiență privind gestionarea bazei de date 1C (versiunea 8.3);
 • Experiență recentă în contabilitate de cel puțin 5 ani;
 • Experiență minimă de 3 ani în domeniul contabilității în sectorul necomercial/non-guvernamental;
 • Experiență în evidența contabilă a proiectelor finanțate de organizații internaționale;
 • Abilități bune de planificare, organizare și implementare a activităților;
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Programul 1C (versiunea 8.3);
 • Cunoașterea limbilor – română; engleza la nivel mediu (va fi considerat un avantaj);
 • Gândire analitică;
 • Abilități de respectare deadline-uri, soluționare rapidă a problemelor, atenție la detalii.

Instrucțiuni de aplicare:

Candidații interesați trebuie să prezinte următoarele:

 • Scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae;
 • Contactele a două persoane de referință, cu posibilitatea de a include și supervizorul în cea mai recentă misiune de lucru.

Documentele de mai sus vor fi expediate la adresa de email:zinaida.blaj@led.md. Termenul limită pentru depunerea documentelor: 30 septembrie 2022. Doar candidații preselectați vor fi contactați pentru interviu.  

Articol adaugat de: Oxana Xenia P

telegram