Complexul Phoenix din or. Rișcani anunță poziția vacantă de Asistent Social pentru Casa de Bătrini Phoenix

Complexul Phoenix din or. Rișcani anunță poziția vacantă de Asistent Social  pentru Casa de Bătrini Phoenix 

Cine suntem noi: 

Complexul Phoenix oferă servicii sociale de calitate înaltă pentru copii și tinerii cu nevoi speciale. Servicii rezidențiale pentru vârstnici. Un model unic pentru RM prin aspectul inovativ, facilități și echipament modern, servicii profesionale. 

Ce persoană căutăm:  

 • ești intuitiv/ă la nevoile altora, dacă ești de ajutor în mod natural oamenilor, ai simțul disciplinei și al organizării 
 • ești deschis/ă și gata să înveți pe parcursul procesului, dacă te adaptezi cu ușurință la noi circumstanțe 
 • poți lucra îndeaproape cu conducerea instituțională, în același timp, fiind gata să lucrezi și în mod autonom 

Job-ul oferă șansa de a interacționa cu oaspeți și invitați internaționali, de a te dezvolta personal și a dobândi noi oportunități de învățare, lucrând cu o echipă de profesioniști în programe de incluziune. Oferim, de asemenea, un salariu competitiv cu posibilitate de majorare anuală în funcție de reușita rezultatelor. 

Responsabilitățile asistentului social:  

 • întocmește anchetele sociale în vederea internării vârstnicilor in cămin precum și alte anchete pentru care este delegat de către directorul instituției; 
 • realizează consiliere socială şi emoţională cu vârstnicii instituţionalizaţi; 
 • realizează activităţi de terapie ocupaţională, activităţi de reintegrare socială, precum şi activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber 
 • întocmeste planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;  
 • răspunde de evidenţa externărilor şi deceselor şi se ocupă de formalităţile de înmormântare atunci când decedatul nu are rude sau acestea nu îşi pot îndeplini aceste obligaţii;   
 • răspunde de întocmirea şi păstrarea în ordine a dosarelor personale ale beneficiarilor;  
 • tine în permanenţă legătura cu familiile celor cu probleme de sănătate sau aflaţi în nevoie;  
 • asigură servicii profesionale în situaţii de urgenţă;   
 • organizează activităţi culturale, recreative, sportive etc. cu beneficiarii;   
 • aplanează conflictele create în cămin abordând cu profesionalism situaţiile divergente; 
 • informează persoanele nou-venite în instituție precum şi rudele acestora, cu privire la normele din Regulamentul de organizare al centrului, precum şi despre orice alte reguli care trebuie respectate în centru;   
 • ajută, în colaborare cu celelalte compartimente din unitate, beneficiarul să-şi reglementeze situatia materială şi de familie;  
 • se implică în reintegrarea socială a beneficiarului, încurajează păstrarea legăturii cu familia, facilitează integrarea beneficiarului în colectivitate, organizează activităţi ocupaţionale şi susţine participarea beneficiarilor la programe culturale;  
 • oferă consultaţii în probleme sociale şi conexe, în scopul unei mai bune valorificări a resurselor şi depăşirii dificultăţilor personale sau sociale;  
 • indeplinirea altor atributii necesare bunului mers al activității. 

Cerințe față de candidat(ă) la funcția de Asistent Social: 

Studii și abilități: 

 • Obligatoriu: Studii superioare, preferabil în domeniul Asistenței Sociale; 
 • Cunoștințe: Operare PC, MS Office, abilități avansate de navigare pe Internet și utilizare a poștei electronice. 
 • Limbi vorbite: Română Rusă. 
 • Competențe sociale: Comunicare asertivă, lucru în echipă, mediere de conflicte, abilităţi de comunicare interpersonală, perseverenţă, negociere;  

Dosarul candidatului va include: 

 • Curriculum vitae (în limba română); 
 • Scrisoare de intenție care va include motivele pentru care candidatul consideră că este potrivit pentru acest post. 

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa electronică ana@mad-aid.org.uk sau in format fizic la adresa: strada Luceafărul 26, or. Râșcani, până pe data de 1 Septembrie 2022. In subiectul mesajului includeți: Pentru pozitia de Asistent Social 

Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare:  Ana Ciolan, email: ana@mad-aid.org.uk, mobil: 068020808  

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face în 2 etape, cu respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse. La prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.