Anunț pentru contractarea unui asistent social în cadrul proiectului “Consolidarea efortului Moldovei de a acționa în contextul crizei refugiaților”Funcția:  Asistent social
Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 August 2022, ora 23:59
Locație: Chișinău, Moldova
Locul de Munca: Centrul de Acomodare al Biroului de Migrație și Azil (BMA) 
Durata contractului: 22 August – 30 decembrie 2022
Raportează: Administratorului Centrul de Acomodare al Biroului de Migrație și Azil (BMA) si AO IVC  

Context:

Proiectul  “Consolidarea efortului Moldovei de a acționa în contextul crizei refugiaților” este implementat de către AO ”Institutum Virtutes Civilis” cu susținerea financiară a Consiliului Danez pentru Refugiați (DRC). Prin intermediul proiectului se  oferă asistență și suport pentru refugiaților găzduiți în centrele temporare de cazare precum și în familiile din raionale Strășeni și Ialoveni. Totodată, proiectul oferă susținere Voluntarilor ”Moldova pentru Pace” și Biroului de Migrație și Azil.

Scopul general al funcției:

Asistentul social va fi responsabil pentru acordarea asistenței sociale în Centrul de Acomodare al Biroului de Migrație și Azil,  asigurând accesul echitabil la serviciile sociale  pentru persoanele cazate în această instituție. Activitatea presupune și asigurarea unei comunicări și stabilirea de parteneriate eficiente cu o diverse părți interesate, de la refugiați și solicitanți de azil, Biroul pentru Migrație și Azil, organizații umanitare și oricare alte instituții care ar putea contribui la asigurarea asistenței sociale calitative pentru persoanele cazate la Centrul de Acomodare al Biroului de Migrație și Azil .

Responsabilități:

Lista de responsabilități de mai jos nu este exhaustivă și pot fi alte sarcini pentru adaptarea la nevoile operaționale. Pentru a atinge obiectivele generale și specifice ale postului, medicul va îndeplini următoarele sarcini și își va asuma următoarele responsabilități:

 1. Oferirea sprijinului psihosocial și activități de protecție socială a refugiaților și solicitanților de azil cazați în centru; 
 2. Stabilirea unei comunicări și coordonări eficiente cu autoritatea publică centrală și/sau autoritățile publice locale pentru a soluționa probleme specifice, care reiese din necesitățile beneficiarilor;
 3. Stabilirea și consolidarea coordonării eficiente cu Centrul de Acomodare al Biroului de Migrație și Azil pentru a asigura integrarea eficienta a populației afectate.
 4. Asigurarea participării copiilor și adulților la activități: artistice, culturale, sportive și recreative.
 5. Oferirea sprijinului copiilor și adolescenților pentru înscrierea în educația formală, asistență familiilor cu copii în înscrierea copiilor la grădiniță;
 6. Facilitarea și promovarea activităților educaționale, vocaționale și recreative pentru copii și adulți.
 7. Suport în pregătirea pentru oportunități de angajare, ore de limba, pregătirea documentelor.
 8. Furnizarea informațiilor despre tipurile de asistență și evenimente organizate ce țin de integrarea în câmpul muncii a solicitanților de azil din Moldova;
 9. Asigurarea și facilitarea difuzării și traducerea informațiilor relevante privind funcționarea site-ului, accesul la disponibilitatea serviciilor locale (piață, autobuze, farmacii, etc.).
 10. Asistarea administrației centrului în gestionarea spațiilor/serviciilor comune, conform necesităților.
 11. Prezentarea nevoilor și lacunelor identificate administratorului Centrul de Acomodare al Biroului de Migrație și Azil și oferirea recomandărilor pentru a ajuta la accelerarea acțiunilor de abordare a acestora în timp util.
 12. Facilitarea ședințelor  cu beneficiarii Centrului pentru identificarea necesităților si sugestiilor lor referitor la  de funcționarea centrului, precum și la serviciile de care beneficiază, colectarea sugestiilor.

Experiența și competențe tehnice:

 • Experiență demonstrată ca asistent social de cel puțin 2 ani.
 • Cunoașterea limbii române, ruse și engleze. Cunoașterea limbii ucrainene constituie un avantaj.
 • Abilități interpersonale puternice și abilitate demonstrată de a stabili relații de lucru eficiente cu părțile interesate relevante.
 • Angajament față de principiile umanitare.
 • Abilități de organizare, comunicare, scriere.
 • Experiență anterioară de lucru cu grupuri vulnerabile într-un mediu multicultural va constitui un avantaj.

Cerințe față de candidat/ă

 • Studii universitare in domeniul aistenței sociale/ educatie /psihologie și alte domenii relevante ;
 • Vorbire fluentă în limbile română și rusă. Cunoașterea limbii engleze la nivel intermediar și a  limbii ucrainene constituie un avantaj.
 • Cunoștințe de Microsoft Office.

Procedura de Aplicare:

Candidații/tele interesați/te de a participa la concurs vor transmite în adresa AO IVC, mesajul lor care va conține următoarele:

 1. Scrisoarea de intenție (max. 1 pagină, unde va fi indicată și valoarea brută a onorariului per lună în MDL);
 2. Copia diplomelor de studii;
 3. CV-ul actualizat (cu datele de contact).

Dosarele  vor fi transmise la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com   cu mențiunea “Asistent social” până la data de 31 August 2022, ora 23:59. Doar persoanele  preselectate vor fi contactate pentru interviu. Cu candidatul selectat se va semna un contract de prestare a serviciilor.