Coordonator de proiect, Termen ExtinsAngajare în calitate de Coordonator de Proiect

Responsabilități specifice:

 • Asigurarea managementului integral al proiectului de asistență tehnică;
 • Planificarea activităților în conformitate cu acțiunile și termenele din Planul de asistență tehnică și coordonat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului;
 • Asigurarea coordonării activității consultanților din cadrul unității de implementare pe durata derulării proiectului de asistență tehnică;
 • Asigurarea atingerii obiectivelor, indicatorilor și rezultatelor proiectului conform termenelor și bugetului planificat;
 • Asigurarea implementării proiectului în conformitate cu prevederile Memorandumului de Înțelegere cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților în municipiul Chișinău, inclusiv a normelor privind folosirea brandului UNICEF și comunicarea despre parteneriat;
 • Participarea la ședințele de planificare, la întrunirile partenerilor, vizitele de evaluare și pregătirea documentelor confirmative necesare;
 • Consultarea, ghidarea și acordarea sprijinului necesar Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului cu privire la procedurile prevăzute de cadrul normativ, pentru realizarea activităților din cadrul Planului de asistență tehnică;
 • Asigurarea coordonărilor intersectoriale cu alte subdiviziuni din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, cu autoritățile publice centrale, organizații neguvernamentale active în domeniul protecției copilului, organizații internaționale și donatori;
 • Elaborarea documentelor informative, analitice sau de altă natură care vor facilita implementarea/realizarea activităților planificate, inclusiv cele ce țin de raportarea narativă și financiară corespunzătoare.

Remunerarea va fi de 30.000 de lei lunar.

 

 

 

Anexe:

Termeni de referință pentru coordonator de proiect

 

Poziția – coordonator de proiect.

 

Durata de activitate a expertului –12 luni.

 

Locația – Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului mun. Chișinău.

 

Context: Conform prognozelor făcute de mai multe organizații naționale și internaționale, impactul multiplelor crize: pandemică, energetică, a refugiaților din Ucraina, va avea efecte semnificative pentru un număr impunător de familii cu copii din Republica Moldova, care vor fi afectați de sărăcie, riscuri sporite, în creșterea și educarea copiilor. Aceste noi provocări și riscuri pot fi atenuate doar printr-un sistem de protecție a copilului consolidat, eficient și rezilient.

Sistemul de protecție a copilului trebuie dezvoltat în jurul interesului superior al copilului și să aibă capacitate și resurse adecvate pentru a oferi asistență, reieșind din necesitățile copilului.

În acest scop, Primăria municipiului Chișinău în baza Memorandumului de Înțelegere cu UNICEF privind ,,Acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor si adolescenților în municipiul Chișinău” va implementa proiectul de asistență tehnică „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor”.

 

Responsabilități generale:

 

Asigurarea managementului integral al proiectului de asistență tehnică  „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor” în conformitate cu obiectivele și rezultatele planificate, coordonat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și prevederilor Memorandumului de Înțelegere cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților în municipiul Chișinău, inclusiv a normelor privind folosirea brandului UNICEF și comunicarea despre parteneriat.

Responsabilități specifice:

 

Pentru implementarea eficientă a activităților prevăzute în Planul de asistență tehnică „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor”,  coordonator de proiect va avea următoarele atribuții:

 • Asigurarea managementului integral al proiectului de asistență tehnică;
 • Planificarea activităților în conformitate cu acțiunile și termenele din Planul de asistență tehnică și coordonat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului;
 • Asigurarea coordonării activității consultanților din cadrul unității de implementare pe durata derulării proiectului de asistență tehnică;
 • Asigurarea atingerii obiectivelor, indicatorilor și rezultatelor proiectului conform termenelor și bugetului planificat;
 • Asigurarea implementării proiectului în conformitate cu prevederile Memorandumului de Înțelegere cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților în municipiul Chișinău, inclusiv a normelor privind folosirea brandului UNICEF și comunicarea despre parteneriat;
 • Participarea la ședințele de planificare, la întrunirile partenerilor, vizitele de evaluare și pregătirea documentelor confirmative necesare;
 • Consultarea, ghidarea și acordarea sprijinului necesar Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului cu privire la procedurile prevăzute de cadrul normativ, pentru realizarea activităților din cadrul Planului de asistență tehnică;
 • Asigurarea coordonărilor intersectoriale cu alte subdiviziuni din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, cu autoritățile publice centrale, organizații neguvernamentale active în domeniul protecției copilului, organizații internaționale și donatori;
 • Elaborarea documentelor informative, analitice sau de altă natură care vor facilita implementarea/realizarea activităților planificate, inclusiv cele ce țin de raportarea narativă și financiară corespunzătoare.

 

Rezultatele așteptate:

 

 • Elaborarea Planului activităților proiectului de asistență tehnică;
 • Coordonarea Planurilor de activitate ale consultanților din cadrul unității de implementare;
 • Elaborarea documentației pentru procedurile operaționale;
 • Elaborarea rapoartelor lunare și finale de implementare a proiectului de asistență tehnică;
 • Rapoarte lunare de activitate a consultantului.

Evaluarea performanțelor și supervizarea activităților

Performanțele  coordonatorului de proiect vor fi apreciate în baza următorilor indicatori:

 • Calitatea activităților întreprinse;
 • Respectarea termenelor-limită de implementare și raportare;
 • Calitatea rapoartelor lunare de activitate;
 • Calitatea rapoartelor intermediare și a raportului final privind implementarea proiectului de asistență tehnică.

Cerințe generale față de expert

 

Studii: superioare în domeniul dreptului, economiei, administrației publice, asistenței sociale și alte domenii conexe.

Cunoașterea limbii române la nivel avansat citit/scris/vorbit și limbii engleze la nivel citit/scris/vorbit;

Experiență profesională: minim 4 ani în domeniul protecției copilului/drepturilor omului și un proiect similar .

 

Remunerarea

Remunerarea coordonatorului de proiect se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua lunar, în baza rapoartelor de activitate prezentate de coordonator de proiect și de actul de predare-primire a serviciilor semnat de șeful Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului.

 

Depunerea dosarului

Dosarul complet va fi depus personal de către candidat la adresa: mun. Chișinău,  str. Alexandru Vlăhuță, 3 sau transmis la adresa: veronica.sitaru@pmc.md sau veronica.procopii@pmc.md;  până la data de 17.08.2022, la ora 17.00 și va include:

1. scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat față de poziția dată,

2. CV-ul,

3. date de contact a 2-3 persoane de referință, reprezentanți ai angajatorilor precedenți

(nume, prenume, funcție, telefon, e-mail actual).

Proba interviului: la data 18 august, 2022, la ora 10:00.

Remunerarea va fi de 30.000 de lei lunar

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.

Memorandum de înțelegere între Municipiul Chișinău și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)  https://dgpdc.md/wp-content/uploads/2022/08/Memorandum-de-intelegere-intre-Municipiul-Chisinau-si-Fondul-Natiunilor-Unite-pentru-Copii-UNICEF-2.pdf