Termen extins: A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs privind selectarea de psihologi/psihoterapeuţi1. Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova.

În perioada 2022-2023, CDF implementează Proiectul „Bibliotecile aduc schimbarea în comunitate în timpul crizei refugiaților” în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al International Rescue Committee.

Obiectivul proiectului este crearea unor spații sigure pentru femeile și copii refugiați în cadrul a 10 biblioteci din 10 localități care găzduiesc persoane refugiate din Ucraina. Unul din serviciile oferite în cadrul spațiilor sigure este organizarea a 10 grupuri de suport lunare în perioada august 2022 – mai 2023 pentru a oferi asistență psihologică femeilor refugiate. 

2. Produse şi servicii prestate:

 • Ședințe lunare ale grupurilor de suport;
 • Raport lunar privind activitatea desfășurată.

3. Cerințe de aplicare:

 • Studii universitare în domeniul psihologiei, studiile post-universitare specializate în psihoterapie, specializarea în victimologie, prevenirea și combaterea traumei vor constitui un avantaj;
 • Experienţă de minimum 5 ani în domeniul consilierii psihologice a victimelor violenței în familie, inclusiv a abuzului sexual față de femei/ fete, traficului de ființe umane, femeilor refugiate
 • Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
 • Cunoaşterea limbii române și ruse, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

4. Structura ofertei:

 • Numele/prenumele candidatului/ei, persoanele și telefoanele de contact;
 • Argumentarea oportunității selectării candidatului/ei;
 • Lista organizațiilor pentru care candidatul/a a prestat servicii specializate în ultimii 3 ani;
 • Descrierea calificărilor candidatului/ei;
 • CV-ul, copii de pe certificatele ce confirmă participarea la formarea continuă şi la activităţi de instruire relevante domeniului vizat;
 • Lista a 2 persoane / organizații de referință;
 • Oferta financiară (onorariul net în MDL) per ședință a grupului de suport.

5. Criterii de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei;
 • Experiența relevantă în domeniul solicitat;
 • Calificarea candidatului/ei;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

6. Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 14 august 2022, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare psiholog pentru prestarea serviciilor specializate” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 87, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.