Manager, Centru de monitorizare a traficului

Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor în cadrul Proiectului „Move it Like Lublin – a Chisinau Sustainable Development Initiative": Manager, Centru de monitorizare a traficului

Procedura de achiziție: Licitație deschisă

Scopul achiziției este: contractarea serviciilor de asistență tehnică, Manager, Centru de monitorizare a traficului

Descrierea misiunii: În cadrul Primăriei municipiului Chișinău va fi dezvoltat și implementat un Centru de monitorizare a traficului (CMT), precum și alte instrumente de management al transportului public. Managerul Centrului de monitorizare a traficului va oferi sprijinul necesar la crearea CMT; va supraveghea activitatea echipei; va monitoriza și evalua performanța sistemului de semaforizare; va coopera cu Î.M. Rețelele electrice de iluminare Lumteh; va analiza datele și tendințele fluxului de transport etc.

 

Cerințe:

Educație:
- diplomă de licență sau de master în ingineria transporturilor/de trafic și/sau tehnologia informației sau - experiență profesională relevantă echivalentă de cel puțin 2 ani.

Experiență:
- cel puțin doi (2) ani de experiență practică în ingineria transporturilor/traficului;
- cel puțin un (1) an de experiență profesională relevantă poziției de manager CMT;
- experiență relevantă în cel puțin un proiect finanțat de instituții financiare internaționale.

Abilități lingvistice:
- fluent în engleză și română (citit, scris și vorbit).
Competențe digitale:
- Microsoft Office și alte programe relevante.

Alte cerințe specifice:
- cunoștințe de bază în ingineria rețelelor și protocoale de comunicare ITS (de preferință);
- abilități de evaluare tehnică care trebuie aplicate la evaluare, de exemplu cunoașterea instrumentelor și tehnicilor de management de proiect;
- candidatul trebuie să fie foarte motivat și capabil să lucreze în echipă;
- abilități excelente de comunicare, analiză, facilitare și prezentare;
- capacitatea de a învăța operativ și în procesul de lucru aspecte specifice implementării proiectelor

Pentru mai multe informații cu privire la această licitație, vă rugăm să accesați:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659092476026?tab=contract-notice

Articol adaugat de: MILL