Suntem în căutarea unui trainer/grup de traineri pentru oferirea serviciilor de instruire în domeniul lansării în afaceri

Termeni de referință privind selectarea unui trainer/grup de traineri pentru oferirea serviciilor de instruire în domeniul lansării în afaceri

Context

AO Dezvoltare prin Implicare  cu suportul  Uniunii Europene prin intermediul Fundației Est Europene implementează proiectul ”TINERII ANTREPRENORI – NOUA FORȚĂ ECONOMICĂ DIN RAIONUL CIMIȘLIA ȘI UTA GĂGĂUZIA” în cadrul ”Concursul de granturi pentru crearea și dezvoltarea Fondurilor de susținere a antreprenoriatului pentru tineri”.

Prin activitățile proiectului, urmărim să creăm istorii de succes în care Tinerii din categoria NEET,  care vor participa la ”Fondul pentru susținerea antreprenoriatului tinerilor” vor reuși să se inițieze și să se lanseze în afaceri.

 Pentru organizarea sesiunilor de instruire suntem în căutarea de traineri care vor oferi servicii de instruire pentru următoarele domenii: identificării ideilor de afaceri, lansarea și gestionarea afacerii, elaborarea unui plan de afaceri, promovarea și crearea de parteneriate, oportunități de finanțare ș.a.. Sesiunile de instruire vor avea o durată de până la o săptămâna și vor fi desfășurate cu prezența fizică. Sesiunile de instruire vor fi organizate în orașul Cimișlia. Scopul proiectului este abilitarea economică a tinerilor NEET din raionul Cimișlia și UTA Găgăuzia, prin sinergia eforturilor actorilor locali și crearea unor instrumente de integrare a acestora în câmpul muncii.

AO Dezvoltare prin Implicare, planifică organizarea sesiunii de instruire pentru aproximativ 20 de tineri din UTA Găgăuzia și Cimișlia , perioada de prestare a serviciilor va fi coordonată ulterior.

Grupul de tineri va fi bilingv, respectiv, instruirile vor fi realizate în limba rusă, cu asigurarea completărilor și concretizărilor în limba română în cazul în care va fi necesar.

Scopul apelului: Elaborarea conceptului și prestarea serviciilor de instruire pentru 20 de tineri din raionul Cimișlia și UTA Găgăuzia cu durata de 5 zile.

Responsabilități

Trainer-ul sau grupul de traineri vor fi responsabili:

- Să elaboreze conceptul și agenda Trainingului axat pe: identificarea ideilor de afaceri, lansarea și gestionarea afacerii, promovarea și crearea de parteneriate, oportunități de finanțare;

- Să organizeze, în comun cu participanții, ateliere de formulare și prezentare a istoriilor în contextul conceptului;

- Să aplice metode interactive cu structurarea training-ului în felul următor: 30% din timp pentru livrarea conținutului teoretic și 70% din timp pentru exerciții practice;

- La finalul trainingului fiecare participant să fie capabil să elaboreze un plan de afaceri;

- Să pregătească prezentări și materiale de suport în limba română/rusă;

Cerințe față de candidați:

 • Studii universitare/licență și/sau master, doctorat (va fi considerat un avantaj) în domeniile relevante, cum sunt: economie, bănci și finanțe, contabilitate, business și administrarea afacerilor, management;
 • Experiență în prestarea serviciilor de instruire și consultarea antreprenorilor din sectorul real (agenți economici) din Republica Moldova în domeniul economie, buget și planificare financiară, management financiar, analiza performanțelor financiare, managementul riscurilor, antreprenoriat, finanțarea afacerilor, contabilitatea în afaceri, raportarea financiară, raportarea fiscal, etc.;
 • Experiență în calitate de formator/trainer în organizarea seminarelor și programelor de instruire, atelierelor practice și participative orientate;
 • Experiență avansată în calitate de Expert în domeniile menționate mai sus;
 • Competențe și experiență practică în elaborarea seminarelor și modulelor de instruire pe domeniile buget și planificare financiară, management financiar și analiza performanțelor financiare, managementul riscurilor, antreprenorial, finanțarea afacerilor, contabilitatea în afaceri, raportarea financiară;
 • Cunoașterea metodelor și instrumentelor de predare și formare;
 • Abilități de dezvoltare a materialelor instructive și de analiză şi elaborarea documentelor;
 • Abilități de comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă;
 • Cunoașterea limbii române și ruse;

 

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV (persoanei sau organizației +persoana/persoanelor din cadrul organizației care urmează să elaboreze studiul);
 • Oferta financiară care va include doar costul final.
 • Conceptul trainingului – cu indicarea denumirii cursurilor și duratei acestora (în ore);
 • Alte materiale pe care candidatul/a le consideră relevante (scrisoare de referință)

Termenul limită de prezentare a dosarelor de aplicare pentru prima etapă este 08 August 2022. Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate doar în format electronic și expediate prin e-mail la adresa dezvoltare.implicare@gmail.com cu mențiunea „Trainer lansare in afaceri”. AO Dezvoltare prin implicare va confirma recepționarea dosarelor prin e-mail. Vor fi evaluate doar dosarele complete. Pentru concretizări și întrebări adăugătoare, nu ezitați să ne contactați la email: dezvoltare.implicare@gmail.com sau la tel.: 078141429.

Articol adaugat de: vasile sidor