Contabil de proiectPoziția – contabilul proiectului.

 

Durata de activitate a expertului – 11 luni.

 

Locația – Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului mun. Chișinău.

 

Context: Conform prognozelor făcute de mai multe organizații naționale și internaționale, impactul multiplelor crize: pandemică, energetică, a refugiaților din Ucraina, va avea efecte semnificative pentru un număr impunător de familii cu copii din Republica Moldova, care vor fi afectați de sărăcie, riscuri sporite, în creșterea și educarea copiilor. Aceste noi provocări și riscuri pot fi atenuate doar printr-un sistem de protecție a copilului consolidat, eficient și rezilient.

Sistemul de protecție a copilului trebuie dezvoltat în jurul interesului superior al copilului și să aibă capacitate și resurse adecvate pentru a oferi asistență, reieșind din necesitățile copilului.

În acest scop, Primăria municipiului Chișinău în baza Memorandumului de Înțelegere cu UNICEF privind ,,Acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor si adolescenților în municipiul Chișinău” va implementa proiectul de asistență tehnică „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor”.

 

Responsabilități generale:

Acordarea suportului Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului în implementarea proiectului de asistență tehnică  „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor” în conformitate cu obiectivele și rezultatele planificate, coordonat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

 

Responsabilități specifice:

Pentru implementarea eficientă a activităților prevăzute în Planul de asistență tehnică „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale adresate copiilor”,  Contabilul va avea următoarele atribuții:

 • Planificarea activităților în conformitate cu acțiunile și termenele din Planul de asistență tehnică și coordonat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului;
 • Asigurarea atingerii obiectivelor, indicatorilor și rezultatelor proiectului conform termenilor și bugetului planificat;
 • Asigurarea implementării proiectului în conformitate cu prevederile Memorandumului de Înțelegere cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților în municipiul Chișinău, inclusiv a normelor privind folosirea brandului UNICEF și comunicarea despre parteneriat;
 • Participarea la ședințele de planificare, la întrunirile partenerilor și pregătirea documentelor confirmative necesare;
 • Consultarea, ghidarea și acordarea sprijinului necesar Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului cu privire la procedurile prevăzute de cadrul normativ, pentru realizarea activităților din cadrul Planului de asistență tehnică;
 • Elaborarea/prezentarea documentelor informative, ducerea evidenței analitice sau de altă natură care vor facilita implementarea/ realizarea activităților planificate, inclusiv cele ce țin de raportarea narativă și financiară corespunzătoare.

 

Rezultatele așteptate:

 • Elaborarea Planului activităților proiectului de asistență tehnică;
 • Coordonarea Planurilor de activitate ale consultanților din cadrul unității de implementare;
 • Elaborarea documentației pentru procedurile operaționale;
 • Elaborarea rapoartelor lunare/trimestrial și finale de implementare a proiectului de asistență tehnică;
 • Rapoarte lunare de activitate a contabilului.

Evaluarea performanțelor și supervizarea activităților

Performanțele contabilului vor fi apreciate în baza următorilor indicatori:

 • Calitatea activităților întreprinse;
 • Respectarea termenelor-limită de implementare și raportare;
 • Calitatea rapoartelor lunare de activitate;
 • Calitatea rapoartelor intermediare și a raportului final privind implementarea proiectului de asistență tehnică.

Cerinţe generale faţă de expert

 

Studii: superioare în domeniul economiei, contabilității, auditului, financiar bancare și alte domenii conexe.

Experienţă profesională: minim 2 ani în domeniul contabilității, economice, audit.

 

 

Remunerarea

Remunerarea Contabilului se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate prezentate de contabil și de actul de primire-predare a lucrărilor semnat de șeful Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului.

Depunerea dosarului

Dosarul complet urmează a fi transmis la adresa: mun. Chișinău,  str. Alexandru Vlăhuță, nr. 3 sau transmis la adresa:  marina.gordila@pmc.md;  până la 03.08.2022,  și va include:

1. scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat față de poziția dată,

2. copie a CV-lu

3. date de contact a 2-3 persoane de referință, reprezentanți ai angajatorilor precedenți (nume, prenume, funcție, telefon, e-mail actual).

Proba interviului. 04.08.2022, ora: 10:00

Remunerarea va fi de 20.000 de lei lunar

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.