Termen Extins: Help Age International angajează formator/formatoare pentru instruirea în domeniul de advocacy

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea unui formator/formatoare pentru instruirea în domeniul de advocacy

 

Servicii solicitate: servicii de instruire în domeniul advocacy pentru servicii sociale

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: august - septembrie 2022 (1,5 zile facilitare, 1,5 zile pregătire și raportare)

 

Context

În perioada aprilie 2022 – decembrie 2022, HelpAge International Moldova, care deține secretariatul Platformei pentru Îmbătrânire Activă (18 organizații), implementează proiectul “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Pe parcursul anului 2022, reieșind din necesitățile de instruire ale membrilor Platformei, a fost planificată realizarea unei instruiri în domeniul de advocacy pentru crearea/extinderea/îmbunătățirea serviciilor sociale disponibile pentru persoanele vârstnice la nivel de comunitate.

Cu acest scop, HelpAge International Moldova anunță concurs pentru selectarea unui formator/unei echipe de formatori pentru planificarea și desfășurarea instruirii.

Sarcinile formatorului/echipei de formatori

 

Sarcina

Perioada de realizare

Nr. de zile

Pregătirea materialelor de instruire (agenda, suport de curs, prezentări ppt)

Se va agrea de comun acord

1 zi

Desfășurarea online/offline a instruirii pentru participanți

1,5 zile

Prezentarea unui scurt raport

0,5 zi

 

Subiecte de interes pentru pregătirea modulelor instruirii

  • Pașii pentru pregătirea și planificarea unei campanii de advocacy (cauza campaniei, scopul și obiectivele, identificarea ţintelor, aliaţilor şi oponenţilor, colectarea informațiilor și analiza situației, definirea mesajului, stabilirea şi aplicarea tacticilor);
  • Sfaturi practice pentru formarea coaliției de advocacy, participarea la ședințele de lucru cu decidenții/funcționarii publici și/sau formularea mesajelor pentru mass-media și asigurarea vizibilității campaniei/eforturilor de advocacy.

Achitările sub egida acestor Termeni de Referință vor fi efectuate după desfășurarea instruirii și prezentării raportului de activitate.

 

Cerințe față de candidați

  • Experiență vastă în activități de advocacy și elaborarea/desfășurarea campaniilor de advocacy;
  • Experiență de planificare a strategiei de advocacy și de participare în procesul de pregătire a strategiei de advocacy;
  • Experiență profesională la nivel național în domeniul livrării atelierelor de formare în domeniul solicitat;
  • Experiență de lucru cu instituții guvernamentale și/sau ONG-uri privind furnizarea serviciilor de expertiză și instruiri în domeniul solicitat;
  • Abilităţi analitice excelente, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe pentru publicul larg.

 

Dosarul de aplicare la concurs va conține

  • CV-ul actualizat, incluzând date privind experiența în furnizarea atelierelor de formare în domeniul advocacy, cu focus pe îmbunătățirea serviciilor sociale pentru grupuri de populație vulnerabile;
  • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor (în lei moldovenești per zi/net);
  • Orice alte materiale relevante (link-uri la curriculum-uri de instruire, scrisori de recomandare).

 

Candidații vor expedia dosarele la adresa de e-mail: dina.ciubotaru@helpage.org, cu mențiunea „Concurs formator advocacy servicii sociale”, până la data de 5 august 2022, inclusiv. Detalii suplimentare la numărul de telefon +373 686 14910 sau la adresa de email menționată mai sus.

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a contacta pentru interviu doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare. Dosarele vor fi evaluate pe baza experienței demonstrate a formatorului în domeniile de advocacy și facilitare.