Termen Extins: Help Age International angajează formator/formatoare pentru instruirea în domeniul colectării și analizei datelor statistice

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea unui formator/formatoare pentru instruirea în domeniul colectării și analizei datelor statistice în domeniul protecției sociale a persoanelor vârstnice

Servicii solicitate: servicii de instruire în domeniul analizei datelor statistice (servicii sociale și asistență socială), cu focus asupra persoanelor vârstnice

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: august - septembrie 2022 (1,5 zile facilitare, 1,5 zile pregătire și raportare).

Context

În perioada aprilie 2022 – decembrie 2022, HelpAge International Moldova, care deține secretariatul Platformei pentru Îmbătrânire Activă (18 organizații), implementează proiectul Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Pe parcursul anului 2022, reieșind din necesitățile de instruire ale membrilor Platformei, a fost planificată realizarea unei instruiri în domeniul analizei datelor statistice, pentru consolidarea capacităților organizațiilor în ceea ce privește înțelegerea și utilizarea statisticii în domeniul protecției sociale, în procesul de monitorizare și evaluare a politicilor publice relevante îmbătrânirii, bazat pe dovezi și date.

Cu acest scop, HelpAge International Moldova anunță concurs pentru selectarea unui formator/unei echipe de formatori pentru planificarea și desfășurarea instruirii.

Sarcinile formatorului/echipei de formatori

 

Sarcina

Perioada de realizare

Nr. de zile

Pregătirea materialelor de instruire (agenda, suport de curs, prezentări ppt)

Se va agrea în comun

1 zi

Desfășurarea cu prezență fizică a instruirii pentru participanți (după context, poate fi online)

1,5 zile

Prezentarea raport de activitate, feedback cu echipa HelpAge

0,5 zi

Subiecte de interes pentru pregătirea modulelor instruirii

a) concepte de bază ale statisticii;

b) statistica protecției sociale și indicatorii statistici din domeniul statisticii serviciilor sociale (preponderent protecția și asistența socială, dar poate fi tangențial și sănătate, justiție, utilități publice);

c) analiza datelor statistice dezagregate în funcție de vârstă privind accesarea și disponibilitatea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice;

d) utilizarea datelor statistice dezagregate în funcţie de vârstă pentru analiza integrării necesităților persoanelor vârstnice și evaluarea impactului politicilor publice asupra persoanelor vârstnice.

Achitările sub egida acestor Termeni de Referință vor fi efectuate după desfășurarea instruirii și prezentării raportului de activitate.

 

Cerințe față de candidați

  • Studii universitare în domeniul științelor socio-umane și/sau economice;
  • Cunoașterea cadrului legislativ/normativ internaţional, regional şi naţional cu privire la colectarea și analiza datelor statistice în domeniul protecției sociale a persoanelor vârstnice;
  • Experiență profesională la nivel național în domeniul livrării atelierelor de formare în domeniul solicitat;
  • Experiență de lucru cu instituții guvernamentale și/sau ONG-uri privind furnizarea serviciilor de expertiză și instruiri în domeniul solicitat;
  • Abilităţi analitice excelente, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe pentru publicul larg;

 

Dosarul de aplicare la concurs va conține

  • CV-ul actualizat, incluzând date privind experiența în furnizarea atelierelor de formare în domeniul colectării și analizei datelor statistice;
  • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor (în lei moldovenești per zi/net);
  • Opțional: Orice alte materiale relevante (link-uri la curriculum-uri de instruire, scrisori de recomandare).

 

Candidații vor expedia dosarele la adresa de e-mail: dina.ciubotaru@helpage.org, cu mențiunea „Concurs formator date statistice”, până la data de 5 august 2022, inclusiv. Detalii suplimentare la numărul de telefon +373 69 614910 sau la adresa de email menționată mai sus.

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a contacta pentru interviu doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare. Dosarele vor fi evaluate pe baza experienței demonstrate a formatorului în domeniile de colectare/analiză a datelor statistice și facilitare, a ofertei financiare și a disponibilității pentru perioada indicată.