AOPD angajează șofer în cadrul serviciului „Echipa mobilă” mun. Chișinău! Termen limită: 21 iulie 2022SSMB2

TERMENI DE REFERINȚĂ

Poziția: Șofer în cadrul serviciului „Echipă mobilă”

Angajator:  Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”

Context

Proiectul „Extinderea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități din mun. Chișinău” este implementat de Asociația Obștească „Alianța organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (în continuare AOPD), din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în  parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Perioada de implementare a proiectului este 01 ianuarie2022-31 august 2023.

Scopul proiectului este extinderea Serviciului Echipa Mobila pentru copiii cu dizabilități severe prin colaborare dintre Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a municipiului Chișinău și Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”. Echipa extinsă a serviciului „Echipa mobilă” va spori accesul copiilor cu dizabilități la servicii specializate. Actualmente la nivel de municipiu activează serviciul social „Echipă mobilă”, însă din motive a ariei mari de acoperire și a numărului mare de solicitări pentru acest serviciu, este necesară extinderea acestuia, fapt ce va permite asigurarea cu servicii specializate pentru mai mulți copii cu dizabilități.

În vederea extinderii și dezvoltării serviciului socială „Echipă mobilă” la nivel de municipiu, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și AOPD au inițiat colaborare. 

Scopul Serviciului „Echipă Mobilă” este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitarea psihosocială, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială.

Obiectivele Serviciului „Echipă Mobilă” sunt:

1) dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate;

2) dezvoltarea abilităţilor de îngrijire şi suport acordat persoanelor implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului;

3) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea şi accesul la resursele şi serviciile existente în comunitate.

Descrierea funcției

Scopul general al funcţiei: Transportarea specialiştilor din cadrul Serviciului social „Echipă mobilă” pentru realizarea vizitelor la domiciliul beneficiarilor

 • Atribuţiile de serviciu:
 • transportarea în siguranţă a specialiştilor din cadrul Serviciului social „Echipă mobilă” în scopuri de serviciu;
 • acordarea, la necesitate, a suportului în transportarea persoanelor cu dizabilităţi pentru accesarea serviciilor specializate;
 • întreținerea autovehiculului, ceea ce presupune efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei şi filtre, gresarea elementelor ce necesită această operaţiune;
 • exploatarea autovehiculului în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică a acestuia;
 • evidenţa valabilităţii tuturor documentelor şi verificărilor vehiculului;
 • menţinerea curăţeniei autovehiculului atât în interior, cât şi la exterior;
 • coordonarea directă cu şeful Serviciului a traseului vizitelor la domiciliul beneficiarilor;
 • asigurarea evidenței kilometrilor parcurși și încadrarea în consumurile normate de combustibil pentru autovehiculul aflat în dotarea șoferului;
 • semnalarea Managerului Serviciului social „Echipă mobilă” a oricărui aspect legat de starea automobilului;

Responsabilităţile:

 • exercitarea atribuţiilor de serviciu în strictă conformitate cu fişa postului şi contractul de muncă, alte acte normative relevante;
 • respectarea disciplinei de muncă;
 • organizarea raţională a activităţii de serviciu;
 • respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora;
 • respectarea normelor etice;
 • respectarea confidenţialității datelor despre beneficiar;
 • asigurarea unei atmosfere de colaborare optimă cu colegii de muncă;
 • acoperirea eventualelor costuri legate de reparaţii în cazul pagubelor produse din vina sa;
 • completarea foii de parcurs, conform regulilor interne ale instituției;
 • utilizarea autovehiculului numai în scopul pentru care este destinat;
 • sa nu întreprindă modificări, din proprie iniţiativă autovehiculului sau lipirea de aptibilduri;
 • asigurarea bunei funcţionări privind starea tehnică a automobilului (curăţenia şi întreţinerea zilnică a autovehiculului, valabilitatea poliţelor de asigurare, reviziile periodice obligatorii) pentru a oferi suport și siguranţă specialiştilor din cadrul Serviciului.

Șoferul va activa în cadrul echipei care include psiholog, kinetoterapeut, asistent social, logoped, în  subordinea managerului Serviciului.

Cerințe de calificare:

 • Studii medii, medii de specialitate, permis de conducere categoria B, alte categorii prezintă un avantaj;
 • Minimum 2 ani de experienţă profesională;
 • Cunoștințe minime de mecanică auto;
 • Cunoașterea la nivel avansat a regulilor circulației rutiere;
 • Cunoaşterea limbilor română şi rusă (vorbit şi scris);
 • Apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei;
 • Abilităţi excelente de comunicare;
 • Abilități de relaţionare interpersonală;
 • Integritate, toleranţă, responsabilitate, discreţie profesională, capacitatea de a trata subiecte confidenţiale, onestitate, flexibilitate, rezistenţă la efort şi stres, tact în interacţiunea cu beneficiarii Serviciului, dorinţa de a ajuta persoanele cu dizabilităţi.

Condiții de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • Activitate preponderent în teren (4 zile pe săptămână) şi în birou (1 zi)

 Perioada de contractare: 1 iulie 2022- 30 august 2023 cu posibilitatea extinderii contractului.

 PROCEDURA DE APLICARE ȘI SELECTARE:

 • Depunerea CV-ului, cu evidențierea experienței în domeniul relevant pentru realizarea sarcinilor (max.4 pagini)
 • Menționarea a 2 contacte de referință
 • Evaluarea și selecția aplicațiilor primite în vederea invitării la interviu
 • Interviu de angajare
 • Comunicarea rezultatului interviului de angajare

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 18 iulie 2022, ora 17.30.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail info@aopd.md cu mențiunea Șofer Serviciul Echipa Mobilă.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 079222505 sau la adresa de e-mail menționată.