Consultant servicii de procurări

Republica Moldova

Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)

Nr. de Ref. a Proiectului: P161238

Denumirea Serviciilor: Consultant servicii de procurări

Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanţare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății. 

În cadrul PIEF, Agenția Servicii Publice, intenționează să contracteze un Consultant servicii de procurări care va îndeplini sarcinile descrise conform termenilor de referință (ToR) - http://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi

Termenul limită de depunere este 28 iulie 2022, ora 17:00.  

Expresiile de interes și copiile documentelor care atestă calificarea și expertiza (diplomă, certificate de calificare, documente care atestă experiența de muncă necesară) se vor transmite indicând  in titlu - PÎEF ,,Consultant servicii de procurări”  -  la adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md