Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare pentru poziția de Monitor/oare al/a finanțelor partidelor politice la nivel local, în raionul Orhei

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Contextul proiectului: În perioada 26 iulie 2016 – 31 martie 2025, Asociația Promo-LEX implementează Programul Democrație, Transparență și Responsabilitate. Programul este finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în baza Contractului de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici.

Scopul postului: Titularul va presta servicii de monitorizare online a finanțelor partidelor politice, va efectua vizite și interviuri cu reprezentații partidelor politice în aria sa de responsabilitate, va documenta și elabora rapoarte de monitorizare.

Termen și condiții de colaborare: Persoana selectată v-a oferi servicii de monitorizare a finanțelor partidelor politice în raionul Orhei pentru o perioadă de 1 lună de zile (august 2022).

Asociația Promo-LEX își dorește a colabora cu persoana selectată și în cadrul altor proiecte, cu condiția prestării unor servicii calitative şi evaluării pozitive la finalul proiectului în cauză.

Candidați eligibili

În cadrul acestui concurs de angajare pot participa doar persoanele care au domiciliul/reședința în raionul Orhei. Sunt încurajați să participe reprezentanți ai societății civile sau lideri de opinie, cetățeni activi interesați de promovarea transparenței finanțelor partidelor politice și a activismului civic în general.

Funcționarii publici, persoanele angajate în cadrul administrației publice locale şi/sau membrii partidelor politice NU pot participa la acest concurs!

Cerințe față de candidați/te

 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în unitatea administrativ teritorială pentru care a aplicat;
 • Non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcărilor social-politice);
 • Studii medii sau superioare în domeniul juridic, științe politice, economic, social, educațional, APL, media etc.;
 • Experiență de muncă (inclusiv voluntariat), preferabil în domeniile indicate mai sus;
 • Abilități de comunicare și interacțiune cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.) va constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a lucra independent şi în echipăîntr-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse și engleze va constitui un avantaj;
 • Utilizarea calculatorului și a rețelelor sociale (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Instagram, Telegram, Odnoklassniki, VKontakte etc.) la nivel intermediar spre avansat este o condiție obligatorie;
 • Acces la calculator și Internet în mod constant;
 • Rezistentă la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională.

Responsabilități generale

 • Desfășurarea vizitelor de monitorizare a oficiile regionale ale partidelor politice din aria de responsabilitate;
 • Identificarea și intervievarea/chestionarea reprezentanților/delegaților oficiali ai partidelor politice din organizațiile teritoriale;
 • Raportarea calitativă și cantitativă a chestionarelor prezentate în termenii stabiliți cu respectarea metodologiei de monitorizare;
 • Participarea seminarele de instruire pentru prezentarea metodologiei de monitorizare;
 • Semnarea şi respectarea Codului de Conduită a monitorilor Promo-LEX;
 • Alte sarcini delegate de Asociație, relevante funcției anunțate pentru acest concurs.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați (dosarul): 

 1. Curriculum Vitae actualizat (CV) care urmează să fie completat în limba Română şi expediat prin email la adresa angajare@promolex.mdcu mențiunea „Pentru poziția de Monitor al Finanțării partidelor politice” și indicarea ariei de responsabilitate selectate;
 1. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Monitorilor” vedeți link-ul:  – https://bit.ly/3nStLnP
 2. Informațiile personale livrate de dumneavoastră, vor fi prelucrate, stocate și folosite conform prevederilor Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011 şi Hotărîrii Guvernului privind aprobarea cerințelor faţă de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal nr.1123 din 14.12.2010. Datele furnizate sunt confidențiale. În cazul în care ve-ți fi selectat, aceste date vor fi utilizate pentru a vă contacta, în caz contrat acestea vor fi radiate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 25  iulie 2022, ora locală 18:00.

Pentru mai multe detalii contactați: Cristina Chebeș, Coordonatoare de Rețea, Programul Monitorizare Procese Democratice, Promo-LEX;

GSM: 069350474; Email: cristina.chebes@promolex.md

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate în anunț. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a invita candidații pre-selectați la interviu înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor de aplicare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate doar acelor candidaților care au fost selectate pentru proba de intervievare.