A.O. ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” anunță concurs de selectare a unei experte/expert pentru moderarea unui podcast

 

FEE

A.O. ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” anunță concurs de selectare a unei experte/expert pentru moderarea unui podcast în domeniul antreprenoriatului pentru tinerii din categoria NEET din Bălți, Fălești și Sângerei.

A.O. ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” (în continuare  ADO Lex XXI) implementează proiectul ”Antreprenoriatul mai aproape de tinerii NEET din Bălți, Fălești și Sângerei: construim acasă!” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene.

Scopul proiectului dat este promovarea unei culturi antreprenoriale inovative, transparente și digitalizate în Bălți, Fălești și Sângerei, sporind astfel competivitatea economică, reducerea șomajului și incluziunea socio-economică a tinerilor NEET din regiunea de Nord a țării.

Unul din obiectivele proiectului este dezvoltarea unui set de materiale informative care vor ajuta tinerii NEET să înființeze și opereze o afacere în Nordul țării.

Responsabilități:

 • Elaborarea conceptului și al agendei pentru 12 episoade de podcast, care să răspundă la nevoile specifice de consolidare a capacităților grupului țintă.
 • Livrarea a 12 (doisprezece) episoade de podcast cu durata de minim 35 minute per episod;
 • Elaborarea unui raport narativ de activitate în baza activităților desfășurate;

Calificări:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă și/sau master în domeniu de referință;
 • Minim 1 an de experiență în calitate de moderator/formator în organizarea/elaborarea/livrarea unui podcast;
 • Abilități demonstrate de comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe și abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română și rusă.

Dosarul de aplicare va include:

 • Descriere succintă a conceptul podcastului, care descrie subiectele ce urmează a fi acoperite și participanții la fiecare episod;
 • CV-ul (trebuie să indice clar experiența moderatorilor în domeniul vizat);
 • Oferta financiară (onorariul net) per zi de muncă.

Condiții adiționale:

 • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. 
 • Doar persoanele selectate vor fi contactate.
 • Achitarea serviciilor se va efectua prin transfer la contul  persoanei/companiei selectate;

Pentru a aplica: Trimiteţi pe adresa de e-mail adolex21@gmail.com dosarul de aplicare.

Termenul limită: 30 iunie 2022.

Podcastul va  fi realizat în cadrul proiectului ”Antreprenoriatul mai aproape de tinerii NEET din Bălți, Fălești și Sângerei: construim acasă!” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene.

Urmăriți pagina de facebook a asociației https://www.facebook.com/adolexadolex  pentru a fi la curent cu etapele proiectului.