Echipă din 4 consultanți pentru elaborarea Ghidului privind integrarea serviciilor de tratament orientate către pacient la nivel de instituții medicale și comunitate

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unei echipe din 4 consultanți naționali pentru elaborarea Ghidului privind integrarea serviciilor de tratament orientate către pacient (tratament și îngrijire HIV, tuberculoză, hepatite virale, ITS, dependență de droguri, servicii de sănătate reproductivă, îngrijire paliativă) la nivel de instituții medicale și comunitate.

 Profilul specialiștilor este următorul:

  1. Specialist asistență medicală specializată de ambulator;
  2. Specialist asistență sociala/psiho-socială;
  3. Specialist boli infecțioase;
  4. Specialist servicii comunitare în domeniul HIV.

 Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate cât și cerințele față de consultanți sunt menționate în “Termenii de referință” ce pot fi accesați la următorul link:http://pas.md/ro/PAS/Tenders/Details/556

 Centrul PAS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua Serviciile menționate.

 Aplicația trebuie să includă scrisoarea de intenție cu indicarea clară a profilului pentru care se aplică, CV-ul actualizat și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

 Aplicațiile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

 Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

 Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

Lucia Pîrțînă – Coordonator Program, Centrul PAS
E-mail:  lucia.pirtina@pas.md

(Tel) +373 22 22 63 43

 Aplicațiile trebuie transmise în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, prin poștă, prin fax sau prin e-mail) până la 30 iunie 2022, ora 18:00.

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 99/1

MD-2012, Republica Moldova

e-mail: cezar.captaciuc@pas.md

(Fax) +373 22 22 63 87