Asociația Obștească „Alianța pentru Dolna” angajează kinetoterapeut / asistent medical pentru Serviciul social „Echipa mobilă”

Asociația Obștească „Alianța pentru Dolna”, organizație non-profit şi non-guvernamentală, fondată în 2019, angajează Kinetoterapeut / asistent medical în cadrul Serviciului Echipă mobilă, care va activa în raionul Strășeni al Republicii Moldova în cadrul Proiectului „Echipă mobilă – servicii calitative de suport pentru persoane cu dizabilități și familiile lor, la ele acasă”.

Scopul Proiectului: Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități din raionul Strășeni prin crearea Serviciului social „Echipă mobilă” prestat de către Direcția Generală Asistență Socială Strășeni pentru această categorie de persoane.

Scopul postului:  Evaluarea, reabilitarea şi coordonarea serviciilor de recuperare fizică a persoanelor cu dizabilități.

Sarcini de bază:

 1. Evaluarea medicală a beneficiarului Serviciului şi acordarea asistenței medicale de recuperare a acestuia la domiciliu;
 2. Acordarea suportului informațional familiei / îngrijitorului şi consolidarea abilităților acesteia în utilizarea corectă a metodelor de îngrijire medicală.

Atribuţiile de serviciu:

 1. Evaluarea medicală a beneficiarului Serviciului şi acordarea asistenței medicale de recuperare a acestuia la domiciliu
 • evaluarea medicală a beneficiarului şi completarea formularului de istorie medicală sumară;
 • facilitarea examinării medicale în scopul obținerii sau perfectării actelor pentru stabilirea gradului de dizabilitate;
 • evaluarea şi identificarea tulburărilor locomotorii şi de poziționare la beneficiarii Serviciului, completarea fişei de evaluare kinetoterapeutică;
 • înregistrarea într-un registru a intervențiilor privind fiecare beneficiar;
 • realizarea activităţilor de prevenție pentru a elimina potențialele posibilități de instalare a dificultăților de deplasare şi de transferare;
 • participarea la elaborarea planului individualizat de asistență;
 • administrarea medicamentelor, după caz, conform prescripțiilor medicului de familie sau a altor medici specialiști;
 • asigurarea asistenței medicale persoanelor cu dizabilități conform planului individual de asistență;
 • prestarea serviciilor de kinetoterapie prin aplicarea programului de kinetoprofilaxie primară şi secundară pe baza diagnosticului clinic corect şi complet stabilit de medicul specialist;
 • acordarea asistenței echipei la implementarea, reevaluarea şi monitorizarea planurilor individuale de asistență bazate pe nevoile beneficiarilor;
 • monitorizarea şi evaluarea progresului cu privire la sănătatea beneficiarilor;
 • facilitarea accesului beneficiarilor la instituții ce oferă servicii medicale;
 • organizarea, la necesitate, a internării beneficiarului în instituții medicale.                                                                                                                             2. Acordarea suportului informaţional familiei/îngrijitorului şi consolidarea abilităților acesteia în utilizarea corectă a metodelor de îngrijire medicală
 • informarea membrilor familiei persoanelor cu dizabilități asupra utilizării corecte a metodelor de îngrijire medicală;
 • consilierea beneficiarilor şi a părinților cu privire la problemele de sănătate cu care se confruntă;
 • pregătirea persoanelor implicate în procesul de incluziune a beneficiarului pentru a însuși tehnicile specifice intervențiilor de recuperare şi desfășurarea activităţilor de familiarizare a acestora cu metodele de îngrijire.                                                                                                                   3. Alte atribuții:
 • determinarea necesarului de echipament şi implicarea în procurarea acestuia;
 • elaborarea rapoartelor lunare şi anuale de activitate.

Responsabilități:

 1. exercitarea atribuțiilor de serviciu în strictă conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcționare a Serviciului social „Echipă mobilă” şi contractul de muncă, alte acte normative relevante;
 2. stabilirea şi menţinerea relațiilor profesionale cu instituțiile medicale;
 3. respectarea disciplinei de muncă;
 4. organizarea rațională a activității de serviciu;
 5. perfectarea documentației din cadrul Serviciului cu acuratețe, corectitudine şi în termenii stabiliți;
 6. respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități şi familiilor acestora;
 7. respectarea normelor deontologiei profesionale;
 8. respectarea confidențialității datelor despre beneficiar;
 9. asigurarea unei atmosfere de colaborare optimă cu colegii de muncă;
 10. sporirea competenței sale profesionale;
 11. promovarea Serviciului în comunitate.

Împuterniciri:

 1. decide cu privire la faptul dacă beneficiarul şi familia acestuia necesită servicii medicale;
 2. decide dacă cazul necesită intervenție la nivelul serviciilor medicale primare;
 3. recomandă şi decide cu privire la acțiunile incluse în planul individualizat de asistență a beneficiarului pentru componenta sănătate;
 4. recomandă şi decide cu privire la referirea cazului beneficiarului spre serviciile medicale;
 5. recomandă închiderea cazului beneficiarului;
 6. recomandă redeschiderea cazului atunci când starea sănătății beneficiarului se înrăutățește;
 7. propune îmbunătăţirea serviciilor prestate în cadrul Serviciului;
 8. colaborează cu medicul de familie şi familia beneficiarului şi îi transmite informațiile necesare pentru supravegherea stării de sănătate a beneficiarului;
 9. elaborează planul de activitate lunar şi anual;
 10. participă la activitățile de instruire (conferințe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate în țară şi peste hotare.

Perioada angajării: iulie 2022 – noiembrie 2023, cu extinderea ulterioară a contractului de muncă.  

Locul de muncă / zona de intervenție: raionul Strășeni.

 Candidații / candidatele care se potrivesc cu profilul descris mai sus vor transmite până la data de 24 iunie  2022 CV-ul prin email la următoarea adresă:

aliantapentrudolna@gmail.com.  În  mesajul de e-mail trebuie să fie specificat subiectul: Angajare Echipă mobilă (Kinetoterapeut / asistent medical)

Persoana de contact: Crîșmari Elena, coordonator proiect

Mob.: 069416015

Email: elenacrismari8@gmail.com