Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” lansează concurs pentru următoarele poziții: expert în legislația muncii, educația civică și financiară

Context general:

Introduceti descrierea imaginii

AO Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” - organizație apolitică și non-profit ce reprezintă CJSE are drept scop promovarea și apărarea drepturilor omului, ca interes util în comunitate, în favoarea grupurilor dezavantajate și cu risc de excludere socială, implementează în perioada 10 februarie 2022 - 09 februarie 2023 proiectul ”Oportunități egale pentru toți și fiecare”, cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia.

De menționat că tinerii NEET sunt “tinerii în vârstă de 15–29 de ani, care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la niciun fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație.

În cadrul proiectului ”Oportunități egale pentru toți și fiecare” Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE”, va realiza mai multe activități de susținere și capacitare a 18 tineri și tinere NEET din Zona de Securitate.

Descrierea sarcinilor

Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” lansează concurs pentru contractarea experților/ expertelor în următoarele domenii:

Ø Expert în legislația muncii;

Ø Expert în educația civică;

Ø Expert în educația financiară.

Experții/ expertele vor fi contractați pentru 3 zile de muncă în care vor realiza:

1. Pregătirea materialelor de suport pentru realizarea instruirilor - 1 zi de muncă;

2. Realizarea instruirii care vor conține partea teoretică și partea practică - 2 zile. Instruirile vor fi în domeniile:

ü legislația muncii (drepturi, obligații, clauze contractuale, parteneriate);

ü educația civică (prevederile codurilor Civil, Contravențional, Penal);

ü educația financiară (accesarea și gestionarea resurselor financiare (utilizarea cardurilor bancare, plățile on-line, bazele antreprenoriatului).

Pentru realizarea instruirilor experții vor prezenta o descriere succintă a cursurilor cu luarea în considerare a specificului de asimilare a cunoștințelor de către tinerii și tinerele NEET.

Experții/ expertele selectați/selectate vor realiza instruirile în orașul Criuleni în perioada august - septembrie 2022.

Profilul expertului / expertei

Experții/ expertele selectați/selectate vor deține:

1. Studii superioare finalizate în domeniile: domeniul juridic, domeniul financiar, domeniul managementului, sau alte domenii relevante;

2. Experiență în domeniul studiilor deținute relevante pentru realizarea sarcinilor;

3. Buna cunoaștere a cadrului normativ conex realizării sarcinilor menționate;

4. Abilități excelente de comunicare și de prezentare a informațiilor;

5. Abilități de interacțiune cu echipa, flexibilitate, acuratețe în realizarea sarcinilor, punctualitate în livrarea rezultatelor, spirit de lucru în echipă și individual.

Procedura de aplicare:

Dosarul de aplicare va conține:

- CV-ul actualizat cu accent pe domeniul pentru care se aplică;

- Scrisoarea de motivare;

-Prezentare succintă a metodologiei de instruire conform celor supra solicitate.

- Oferta financiară în MDL, NET, per zi de lucru.

Modalitatea de depunere a dosarului

Dosarul de aplicare va fi expediat până în data de 10 iulie 2022, prin e-mail echitate2020@gmail.com cu mențiunea „Expert/expertă în instruire tineri NEET. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail sau la numerele de telefon: 068 25 23 80 - Maria Zugravu, director de proiect sau 069 907 372 - Angela Buliga, asistent proiect.

Articol adaugat de: Maria Zugravu