NRC recrutează un coordonator educațional

Ca răspuns la strămutarea pe scară largă a refugiaților care fug din Ucraina, NRC este în proces de a organiza operațiuni umanitare pentru refugiații care sosesc în Polonia, România și Moldova. NRC va răspunde, concentrându-se pe o abordare integrată care combină domeniile noastre sectoriale de expertiză – educație, protecție, strămutări urbane în afara taberelor, asistență juridică (ICLA) și adăpost – lucrând în mare măsură cu parteneri locali.

Toți angajații NRC trebuie să lucreze în conformitate cu valorile de bază ale organizației: dăruire, inovație, incluziune și responsabilitate. Aceste atitudini și credințe ne vor ghida acțiunile și relațiile.

 1. Rol și responsabilități

Scopul postului de Coordonator Educație este de a oferi supraveghere și sprijin tehnic NRC și personalului partener în implementarea de zi cu zi a răspunsului și proiectelor legate de educație, atât pentru copii, cât și pentru tineri. Următoarea este o scurtă descriere a rol.

Responsabilități generale

Aceste responsabilități vor fi aceleași pentru toate posturile cu același titlu. Responsabilitățile vor fi scurte și esențiale.

 • Management de linie al personalului de proiect
 • Aderarea la politicile, îndrumările și procedurile NRC și conștientizarea strategiilor globale, regionale și de urgență ale NRC
 • Contribuie la elaborarea strategiei educaționale naționale și la propunerile de proiecte și oferă informații privind nevoile și lacunele; luați în considerare, acolo unde este cazul, rolul intervențiilor pe bază de numerar
 • Coordonează și gestionează implementarea proiectului educațional (activități, buget și documentație de proiect) în conformitate cu propunerile, strategiile și cerințele donatorilor
 • Implementează direcția tehnică și asigură calitatea tehnică înaltă a proiectelor
 • Furnizați periodic rapoarte de progres   
 • Asigurați-vă că proiectele vizează beneficiarii care au cea mai mare nevoie de protecție, explorați și evaluează modalități noi și mai bune de asistență
 • Asigurarea capacității personalului de proiect și transferul de competențe cheie
 • Asigurați legătura și colaborați cu autoritățile locale relevante și cu alte părți interesate cheie

Responsabilitati specifice

 • Responsabil pentru implementarea planurilor strategice și gestionarea activităților zilnice ale proiectului, inclusiv personalul, bugetul și activele în zona de responsabilitate (AOR)
 • Oferiți suport tehnic și logistic/operațional și supraveghere personalului de proiect cu privire la programarea pentru tineret, programarea NFE și EiE, inclusiv managementul bugetului
 • Planifică, monitorizează și evaluează activitățile de educație în aria de responsabilitate; asigurați-vă că POS-urile sunt în vigoare și nevoile logistice și operaționale sunt îndeplinite
 • Oferiți leadership și sprijin pentru proiectarea și lansarea programării NRC
 • Coordonează portofoliul delegat de activități în conformitate cu propunerile, strategiile și cerințele donatorilor, asigurând o calitate tehnică ridicată
 • Identificați oportunitățile de implementare pentru intervenții bazate pe numerar și pe piață
 • Promovarea drepturilor refugiaților, IDPs, returnaților și comunității gazdă în conformitate cu SPHERE și Standardele Minime INEE
 • Contribuie la dezvoltarea propunerilor de proiecte, cadrelor logice, planurilor de lucru și bugetelor
 • Contribuie la advocacy și strategii și planuri de acțiune de urgență
 • Reprezentare și coordonare în forumuri interne și externe în numele NRC Education în AOR, inclusiv cu Clusterul/Sectorul/WG și alte ONG-uri active/agenții ONU
 • Asigurați legătura și colaborați cu autoritățile locale/guvernamentale relevante și cu alte părți interesate cheie
 • Oferiți supraveghere, motivare și sprijin echipei de educație, inclusiv formarea și managementul performanței
 • Asigurarea dezvoltării capacităților personalului NRC și a partenerului și transferul de competențe cheie, sprijinirea dezvoltării capacităților profesorilor și a altor personal din educație
 • Pregătiți rapoarte narative lunare, trimestriale și finale precise, cadre logice și Sector 5W
 • Orice altă sarcină relevantă pentru post, așa cum este solicitată de managerul de linie și/sau tehnic

CĂUTĂM UN CANDIDAT CU URMĂTOARELE COMPETENȚE:

 1. Competențe

Competențele sunt importante pentru ca angajatul și organizația să ofere rezultatele dorite. Acestea sunt relevante pentru întreg personalul și sunt împărțite în următoarele două categorii:

1. Competențe profesionale

Acestea sunt abilități, cunoștințe și experiență care sunt importante pentru o performanță eficientă.

 

Competențe profesionale generice:

 • Experiență de lucru în implementarea proiectelor educaționale
 • Expertiză în educație tehnică, cu accent pe tineri/adolescenți, educație alternativă/ENF, sprijin pentru școlile formale și/sau răspunsul EiE în prima fază
 • Experiență de lucru în contexte complexe și volatile
 • Rezultate documentate legate de responsabilitățile postului
 • Cunoștințe solide de calculator, inclusiv MS Word, Outlook și Excel
 • Abilitatea de a lucra cu sârguință atât independent, cât și în echipă
 • Se cere fluenta limbii engleze si romane atat scris cat si verbal, rusa un avantaj
 • Cunoștințe despre propriile abilități/profil de conducere
 • Disponibilitate de a călători regulat pe teren

Context/ Abilități, cunoștințe și experiență specifice:

 • Este necesară cunoașterea contextului educațional
 • Cunoașterea circumstanțelor, nevoilor și provocărilor deplasării și comunității gazdă afectate de conflict, copiii repatriați și cei PID cu care se confruntă preferabil
 • Experiență cu programe pentru tineri/adolescenti și legături cu mijloacele de trai reprezintă un avantaj
 • Se preferă experiență cu EiE și educație formală într-un context umanitar
 • Este necesară experiența de lucru cu copiii și/sau educatorii
 • O prioritate experiența în legătură cu mai multe părți interesate, inclusiv cu guvernele, donatorii, ONU și partenerii ONG
 • De preferat experiență în dezvoltarea strategică, inclusiv în crearea de propuneri și buget
 • Experiență în pornirea/extinderea unui proiect/program reprezintă un avantaj
 • Este necesară experiența în gestionarea unui birou și/sau a unei echipe de teren
 • Se preferă înțelegerea standardelor minime SPHERE și INEE
 • Preferă candidații cu studii universitare și/sau avansate; experiență semnificativă în domeniul Educației, PSS sau Protecția Copilului considerată în loc

2. Competențe comportamentale

Acestea sunt calități personale care influențează cât de de succes au oamenii în locul lor de muncă. Cadrul de competențe al NRC prevede 12 competențe comportamentale și următoarele sunt esențiale pentru această poziție:

 • Gestionarea resurselor pentru optimizarea rezultatelor
 • Gestionarea performanței și dezvoltării
 • Împuternicirea și construirea încrederii
 • Gestionarea mediilor nesigure
 • Planificarea și furnizarea rezultatelor
 • Comunicarea cu impact și respect

ÎNCURAJĂM CANDIDAȚELE FEMEII CALIFICATE SĂ APLICĂ ÎN PARTICULAR

CUM SE APLICĂ:

Vă rugăm să trimiteți CV-ul și scrisoarea de motivare actualizate la: md.recruitment@nrc.no.

Înainte de 31 mai 2022.

Detalii suplimentare:

Locul de muncă:Chişinău

Tip de contract: 6 luni reînnoibile în funcție de finanțare, performanță și nevoia postului

Articol adaugat de: Macumu Jean Pierre
Alte articole: