Ministerul Finanțelor angajează Șef adjunct Direcţie politici bugetare și sinteză bugetară/ Șef Secție prognoză şi analiză macrofinanciară

Ministerul Finanțelor angajează Șef adjunct direcție, Șef Secție prognoză şi analiză macrofinanciară din cadrul Direcţiei politici bugetare și sinteză bugetară - 1 funcție vacantă.

a) Scopul general al funcţiei:

Coordonarea activităţilor în procesul de elaborare a cadrului macro-fiscal pe termen mediu şi dezvoltarea continuă a planificării bugetare.

b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

   1. Coordonarea activităților în procesul de elaborare a cadrului macro-fiscal pe termen mediu şi dezvoltarea continuă a planificării bugetare.

   2 Coordonarea procesului de elaborare şi implementare a legislației şi metodologiei bugetare ce țin de competențele secției;

3. Coordonarea elaborării Notei privind riscurile bugetar-fiscale, ca parte a documentației bugetare anuale;

   4. Coordonarea asistenței metodologice în domeniul ce ţine de competențele secției;

   5. Asigurarea conducerii/managementului secției;

   6. Realizarea sarcinilor corespunzătoare în calitate de șef adjunct al direcției.

 

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei /finanţelor.

Experienţă profesională – minim 4 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoaşterea: limbii engleze la nivel B2.

Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

Bibliografie în baza căreia vor fi formulate întrebări pentru probă scrisă și interviu la funcția vacantă de Șef adjunct direcție, Șef Secție prognoză şi analiză macrofinanciară din cadrul Direcţiei politici bugetare și sinteză bugetară 

1.       Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial ediție specială din 8 februarie 2007);

2.       Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);

3.       Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 8 august 2014);

4.       Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale (republicată în Monitorul Oficial nr.397-399/703 din 31 decembrie 2014);

5.       Legea bugetară anuală;

6.       Hotărîrea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017);

7.       Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2008 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial nr.370-376/2727 din 31 decembrie 2015).

8.       Ordinul ministrului finanţelor nr.209/2015 Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului (Monitorul Oficial nr. 370-376/2728 din 31.12.2015).

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 03 iunie 2022, ora 16:00.

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;

e-mailresurse.umane@mf.gov.md.

Pentru informații suplimentare contactați Secția resurse umane:
Aliona Moisei, șef adjunct DMI, șef Secție resurse umane
telefon de contact: 022 26 27 55
Aparatu Natalia, consultant principal al Secției resurse umane 
telefon de contact: 022 26 27 78

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Articol adaugat de: Aliona Moisei