Ministerul Finanțelor angajează consultant principal în Serviciul comunicare 

Ministerul Finanțelor angajează consultant principal al Serviciului comunicare  – 1 funcție vacantă.

 a) Scopul general al funcţiei:

Asigurarea, organizarea și realizarea activităților de reprezentare pentru conducerea Ministerului.

b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Elaborarea și promovarea politicilor în domeniu;

2. Gestionarea paginii web oficiale a Ministerului Finanțelor;

3.Elaborarea comunicatelor de presă și a notelor informative cu privire la activitățile de importanță majoră ale Ministerului de Finanțe

4. Asigurarea respectării normelor specifice de reprezentare la organizarea evenimentelor oficiale;

5. Colaborarea cu instituțiile abilitate în vederea organizării evenimentelor oficiale;

 Cerințe specifice:

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul economiei, dreptului, relațiilor economice internaționale, finanțelor şi /sau integrării europene.

Experiență profesională - minimum 2 ani în domeniul solicitat.

Cunoașterea: limbii engleze la nivel B1.

Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională (franceza, germana) este un avantaj.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de consultant principal al Serviciului comunicare 

  1. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
  2. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.
  3. Legea nr.116/2018 privind Codul administrativ.
  4. Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație.
  5. Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.
  6. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.
  7. Legea 239/2008 privind transparența în procesul decizional.
  8. Hotărârea Guvernului nr.696/2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”.
  9. Hotărârea Guvernului nr.188/2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua internet.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 26 mai 2022, ora 16:00.

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;

e-mailresurse.umane@mf.gov.md.

Pentru informații suplimentare contactați Secția resurse umane:
Aliona Moisei, șef adjunct DMI, șef Secție resurse umane
telefon de contact: 022 26 27 55
Aparatu Natalia, consultant principal al Secției resurse umane 
telefon de contact: 022 26 27 78

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Articol adaugat de: Aliona Moisei