Asociația Obștească „The Moldova Project” (TMP) anunţă concurs de angajare pentru funcția de Psiholog

Asociația The Moldova Project, este o organizație filantropică, neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET prin integrare socială și oferă asistență medicală și socială familiilor cu mulți copii.

În urma conflictului armat de pe teritoriul Ucrainei, avem un număr enorm de refugiați, preponderent femei, pensionari și copii. În acest context, TMP caută un psiholog cu experiență de intervenție în criză și traumă. Psihologul va activa în echipă formată din specialiști din domeniul: medicinei, asistenței sociale, art-terapiei și alți actori comunitari. Rolul psihologului în cadrul echipei date, va constitui în psihoprofilaxie, evaluarea psihologică, consiliere, dezvoltare și remediere psihologică a beneficiarilor.

Activitatea psihologului va fi realizată în conformitate cu prevederile legale stipulate în Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situații de risc şi a copiilor separați de părinți; Legii nr. 45-XVI din 01 martie 2003 cu privire la prevenirea şi combaterea violenței în familie; Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități; HG nr. 270 din 08 aprilie 2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referire, asistenţă şi monitorizarea copiilor victime şi potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării şi traficului, și altor acte normative relevante.

Pentru mai multă informație despre activitatea organizației, puteți accesa site-ul: themoldovaproject.org/ sau pagina: facebook.com/themoldovaproject/

 

Alte detalii:

Locul desfășurării activității: Activitățile se vor desfășura preponderent pe teren, în centrele de plasament al refugiaților sau locul lor de trai în familii

Tipul de activitate: full-time

Perioada de angajare: : pe perioadă nedeterminată (preferabil pe termen lung )

Disponibilitatea postului: imediată

Data limită pentru aplicare: 31.05.2022

Studii: Studii superioare în Psihologie

Experiență: minim 2 ani de experiența de lucru într-un rol similar

Cerințe:

-cunoașterea legislației și altor acte normative ce reglementează activitatea psihologului ;

- specializarea în domeniul psihologiei clinice sau experiența în intervenția psihologică de criză sau traumă;

- cunoașterea prevederilor ICD-11 și DSM-5 constituie un avantaj;

-cunoașterea sectorului nonprofit sau experiența de voluntariat în domeniului protecției drepturilor omului și copiilor va constitui un avantaj;

- Cunoașterea obligatorie limbilor române și ruse (cunoașterea englezei prezintă un avantaj)

- capacitatea de a planifica și scrierea rapoartelor narative;

- cunoștințe avansate MS Office ( Excel, Word, etc) și Google Drive (foarte important);

- responsabilitate, punctualitate, creativitate, capacitate de lucru în echipă dar și individual, comunicare eficientă;

- o atitudine respectuoasă și fără prejudicii față de persoane din alte categorii sociale.

- Deținerea permisului de conducere de categoria B, prezintă un avantaj

Responsabilități:

- organizarea activității de psihoprofilaxiei (identificarea factorilor de risc, facilitarea comunicării eficiente,prevenirea dificultatilor de dezvoltare)

- desfășurarea evaluării psihologice a beneficiarilor prin aplicarea instrumentelor specifice;

- organizarea activităţii de consiliere psihologică și terapie individuală sau de grup la necesitate;

- asigurarea colaborării cu echipa specialiștilor TMP și familiile beneficiare;

- tratarea beneficiarilor cu respect, adresarea către aceștia în mod politicos, civilizat

- respectarea confidențialității beneficiarilor;

- respectarea tuturor normelor Codului Deontologic al profesiei de psiholog.

Oferim:

- Un mediu foarte pozitiv de lucru, cu colegi respectuoși și prietenoși;

- Salariu motivant ce poate fi ajustat în timp pe măsura rezultatelor;

- Activități de teambuilding, variate și cu adevărat memorabile;

- Posibilitatea de a participa în paralel la cursuri de perfecționare profesională;

- Echipă pasionată de ceea ce face și determinată să producă cu adevărat schimbări în viețile familiilor social-vulnerabile;

- Oportunitatea de a te afirma și de a dezvolta propriile abilități și idei în cadrul Asociației, dar și de a dobândi cunoștințe noi în domeniul social.

- O experiență de lucru unică.

Procesul de selecție a candidatului:

CV-ul şi scrisoarea de motivare ale candidatului/ei se vor expedia prin e-mail la adresa: office.themoldovaproject@gmail.com, până la data de 31.05.2022 Titlul mesajului trebuie să conţină numele & prenumele candidatului și funcția la care se aplică.

Doar candidații preselectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Este foarte important ca aceștia să cunoască deja bine profilul Asociației noastre.

Mult succes!